top of page

איך אני מבין תכל'ס כמה נטו אני עושה? כמה נשאר לי ביד?

03

אחד הקשיים של עצמאיים הוא לדעת כמה אני מרוויח נטו.

לשכיר זה פשוט בכל תלוש משכורת הוא רואה בדיוק כמה קיבל.

על ה"נטו" של עצמאי משפיעים הרבה גורמים - ביטוח לאומי, מקדמות למס הכנסה, הוצאות לא מוכרות לעסק, תשלומים לפנסית חובה, תשלומים לקרן השתלמות, ועוד.

החישוב אינו פשוט אך ניתן לעשותו כל חודשיים בעת התשלום לרשויות.

אם ננסה בקצרה - 

לוקחים  את סך ההכנסות (ללא מע"מ) - מפחיתים את כלל ההוצאות + מוסיפים את ההוצאות שאינן מוכרות באופן מלא - מפחיתים את תשלומי ביטוח לאומי ואת תשלומי מס הכנסה (יש לוודא שהתשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי מתואמים לרווח השנתי הקיים).

מזה מפחיתים את תשלומי פנסיית החובה וקרן ההשתלמות (באופן יחסי עפ"י הגדרות החוק)

אנחנו יודעיעם - זה ממש לא נשמע פשוט. לכן אנחנו עושים את זה עבור לקוחותינו, המבקשים זאת, כשירות קבוע המנגיש להם - תכל'ס כמה נטו עשו.

bottom of page