top of page

איך מתנהלים מול מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי?

01

ישנן מספר דרכים להתנהל מול מס הכנסה :
1. עצמאית - ישירות מול הרשויות - מותר בעיקרון רק לעוסקים פטורים ולעוסקים מורשים (חד צידיים). כל ההתנהלות, התשלומים, הגשת הדוחות השנתיים נעשית ישירות מול הרשויות.
2. דרך מייצג - כל אדם רשאי להשתמש ב"מישהו" שייצג אותו מול רשויות המס. יועץ מס, או רו"ח. האדם הזה בעצם מיופה כוח לעשות את כל הפעולות שצריך מול רשויות המס בשבילך.

bottom of page