top of page

שכר אמנים / שכר מרצים / שכר סופרים - מה זה לעזאזל?

11

שכר אמנים / שכר מרצים / שכר סופרים - מה זה לעזאזל (והאם זה מתאים לי)?

 

אז דבר ראשון מה זה?

מדובר בצורת תשלום שהינה עבור הכנסות חד פעמיות שאינה בצורת תלוש משכורת ואינה בצורת עוסק עצמאי.

 

 איך זה אחר מעוסק פטור / מורשה ומתלוש משכורת?

זה אומר שלא פותחים תיקים במע"מ ולא מקבלים תלוש משכורת.

למעשה יש להגדיר את השכר שלכם אצל מקבל השירות (מי שעשיתם עבודה בשבילו) כשכר מרצים / סופרים / אמנים / בוחנים ואז את רוב התשלומים מקבל השירות ישלם.

 

מה זה אומר תכלס לגבי מיסים וכדומה?

מע"מ - את המע"מ  מקבל השירות צריך לשלם ולהעביר לרשות המיסים למס ערך מוסף - זו למעשה חובתו של מקבל השירות ולא של נותן השירות (כלומר לא שלכם).

 

מס הכנסה - רוב המרצים / אמנים / סופרים - יקוזז להם מס במקור - כלומר מקבל השירות מהם, יוריד את ניכוי המס בעת התשלום - 47% או 30% ויעבירו למס הכנסה.

ובעברית - הייתם אמורים לקבל 143 ש"ח עבור השירות שנתתם - במעמד התשלום תקבלו בפועל ביד - 100 ש"ח ומי שקיבל מכם את השירות יעביר את 43 ש"ח הנותרים ישירות למס הכנסה כניכוי מס במקור.

חשוב לציין! את הכסף נוכל לקבל חזרה לאחר סיום השנה בעת בקשת החזרי מס.

 

ביטוח לאומי - פה כל מרצה מדריך שעובד כך מעל רבע שנה או מעל 7 מפגשים (ובמקרה של אמנים מעל 5 מפגשים) - ייחשב כעובד, כלומר שמקבל השירות מחויב לשלם עבורו ביטוח לאומי :

א. חלק מעביד

ב. לנכות מהתשלום של נותן השירות את חלק העובד ולהעבירו לביטוח לאומי.

 

אז מה החיסרון בשכר מרצים / אמנים שכזה?

היות והדבר דומה יותר לתלוש משכורת מאשר לעצמאי - אין רשויות המס מאפשרות לקזז הוצאות - מה שאומר שכל ההכנסה הינה רווח.

לא ניתן יהיה לקזז אף אחת מההוצאות שלנו - במידה ולפעילות שלכם יש לא מעט הוצאות, מדובר בהפרשים ניכרים שחשוב לתת עליהם את הדעת.

 

מעבר לכך כל שכר שכזה דורש עשיית תיאום מס.

bottom of page