top of page

כל הכבוד על הבחירה לעשות את הדוח השנתי בעצמך,
ולחסוך בין מאות לאלפי שקלים

מצרפים לך פה את המדריך המלא והמקיף ביותר שנכתב ע"י רשות המיסים למילוי הדוח השנתי.
רק מזהירים - מדובר ב-120 עמודים שדורשים העמקה וסבלנות.
להורדת המדריך יש ללחוץ על ה-PDF

bottom of page