• אקאונטפיקס

המענק ה"חדש" - מענק בגין פגיעה מתמשכת - עדכון

בימים האחרונים אושר המענק לפגיעה מתמשכת למי שנפגע מהקורונה.

בהמשך נבין מה זו "פגיעה מתמשכת"...

עדיין לא ניתן לבקשו ברשות המיסים (האופציה תפתח בימים הקרובים), אך חשוב לנו לעדכן כדי שתבינו במה מדובר.


המענק הזה יתווסף לשאר המענקים שמגיעים על כל חודשיים, וזכאים לו עסקים עם הכנסות של מעל 18,000 בשנה.


עסקים בין 18,000 - 300,000 ש"ח בשנה


התנאים -

  • עוסק פטור - ירידה של לפחות 25% בהכנסות 2020 לעומת 2019

  • עוסק מורשה - ירידה של לפחות 25% בהכנסות מרץ-דצמבר 2020 אל מול מרץ-דצמבר 2019


סכום המענק -

  • ירידה של 25-40% = 3,000 ש"ח (או מענק חלקי של 1,925 ש"ח)

  • ירידה של 40-60% = 5,000 ש"ח (או מענק חלקי של 3,250 ש"ח)

  • ירידה של 60% ומעלה = 9,000 ש"ח (או מענק חלקי של 5,850 ש"ח)


עוסקים חדשים שנפתחו בחודשים ינואר-פברואר 2020


תנאים -

זכאות לשניים או יותר ממענקי הוצאות קבועות.


סכומי מענק -

לעוסק פטור – 3,000 ₪

לעוסק מורשה – 4,000 ₪


עוסקים עם מחזור הכנסות 300,000 אלף - 400 מיליון ש"ח


התנאי -

זכאות לשלושה או יותר מענקי הוצאות קבועות במהלך 2020


סכומי המענק -

עד 20 מיליון - 60% מסך מענקי ההוצאות הקבועות שקיבלת ב 2020, מחולקים בחמש

מעל 20 מיליון - 60% מסך מענקי ההוצאות הקבועות שקיבלת ב 2020 מחולקים בארבע


מענק חלקי: לא פחות מ5,850 ₪ ועד 32,500 ₪ ובהתאם ל-65% מהחישוב

סכום המענק לא יפחת מ 9,000 ₪ ולא יעלה על 50,000 ₪


דברים חשובים לדעת -

א) עוסקים פטורים יקבלו מענק חלקי אם מחזור העסקאות לשנת 2020 + כל סכומי מענקי ההוצאות קבועות יהיה שווה ל-90% או יותר ממחזור העסקאות של 2019.


ב) כל שאר העוסקים - יקבלו מענק חלקי אם מחזור העסקאות במרץ -דצמבר 2020 + כל סכומי מענקי הוצאות קבועות יהיה שווה ל-90% או יותר ממחזור העסקות של מרץ-דצמבר 2019.


ג) אם סך ההכנסות בתקופת הזכאות בשנת 2020, + מענקי ההוצאות קבועות על 2020, יהיו שווים 90%-100% מהמחזור השנתי של 2019, יינתן רק מענק חלקי של 65% מגובה המענק.

לעוסק פטור ההשוואה היא בהתייחסות לכל השנה,

ולעוסק מורשה ההתייחסות הינה לחודשים מרץ עד דצמבר.


ד) עוסק שסך ההכנסות בתקופת הזכאות בשנת 2020 +מענקי ההוצאות הקבועות שקיבל על שנת 2020, גבוה מהמחזור השנתי שלו בתקופה מקבילה בשנת 2019, לא יהיה זכאי למענק.


מקווים שעוזרים לעשות סדר.


נמשיך לעדכן,

ואנחנו כאן כתמיד לשאלות.