top of page
  • Writer's pictureליאור גל

מה צריכה לכלול חשבונית מס / קבלה כשמדפיסים בבית דפוס

ככלל, עבודה עם תוכנה להנהלת חשבונות טובה, יעילה ופשוטה.


יש תוכנות חינמיות לא רעות בסה"כ,

בטח אם היקף הפעילות שלך לא גדול (מבחינת כמות מסמכים, בלי קשר להיקף הפעילות הכספי שלך).


כדי להבין מה נדרש לך - חשבונית עסקה, חשבונית מס, קבלה או שילוב שלהן - חשבונית מס-קבלה,

ומה מוציאים מתי,


אבל במידה והחלטת להשתמש בפנקס קבלות ידני,

הנה מספר טיפים מה צריכה לכלול חשבונית/קבלה "חוקית" :Comments


bottom of page