top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

חרבות ברזל - מתווה פיצוי 11.23

מתווה פיצויי לעסקים - חרבות ברזל 2023

המסמך עודכן ב-30.1.24


ננסה לעשות לכם מעט סדר בהגשת בנתונים ובמסלולי הבקשה :


  1. הגשת הבקשה באיזור האישי במס הכנסה.

  2. חברה או שותפות - מקלידים את הח.פ. של החברה במקום המיועד למספר מס הכנסה ומספר במע"מ.

  3. לכל הארץ - לאחר הכניסה למערכת יש לבחור במסלול "הוצאות מזכות".

  4. עסקים ביישובים עם הגבלות בטחון מחמירות יכולים להגיש בקשה ב"מסלול מחזורים" וב"מסלול שכר".

  5. עסקים ביישובי ספר יכולים להגיש בקשה במסלול האדום.

חשוב לקרוא את הנחיות רשות המסים לפני הגשת הבקשה!

פירוט יישובי הספר והיישובים עם הגבלות בטחון מחמירות נמצא בעמוד הגשת הבקשה!
ביום 8.11.23 אישרה הכנסת את מתווה משרד האוצר לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל.


ההגשה הינה אישית, כלומר ניתן להגיש את הבקשה רק באיזור האישי במס הכנסה, בדומה להגשת הבקשה למענקים בתקופת הקורונה.


את הפיצוי ניתן להגיש עד 90 יום מפתיחת המערכת.


אין להוציא חשבוניות מס או קבלות על הפיצוי!


על פי המתווה שאושר, הפיצוי הינו לעסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף שקל ומעלה, וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023, בחלוקה לקטגוריות לפי סוג העסק וגודלו.


הפיצוי רלוונטי לעסקים שנפתחו לפני ה-1 בספטמבר 2022.


מי שפתח את העסק לאחר ה-1.9.23 - יש ללחוץ פה.


אנו כמובן זמינים לכל שאלה או הבהרה (בימים אלה בעיקר במייל, כי חשוב לנו לעבוד כמה שיותר מהר על הדיווחים למע"מ למענכם כדי לאפשר לכם להגיש את הבקשה כמידת הזכאות).יש ללחוץ על הקישור למעבר לקטגורית העסק שלכם :
עוסקים פטורים


זכאים לפיצוי בסכום קבוע בהתאם למחזור ההכנסות :

1,750 שקל לעסקים עם מחזור של עד 49,800 שקל.

3,150 שקל לעסקים עם מחזור של עד 90 אלף שקל.

4,200 שקל לעסקים עם מחזור של עד 107 אלף שקל.
עוסקים מורשים וחברות עם הכנסות שנתיות עד 300,000 ש"ח בשנה


זכאים למענק המשכיות עיסקית בסכום קבוע על פי המחזור ב-12 החודשים האחרונים,

לפי היקף הירידה בחודשים ספטמבר-אוקטובר לפי הטבלה הבאה :
עוסקים מורשים וחברות עם הכנסות שנתיות מעל 300,000 ש"ח בשנה ומעסיקים


זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות קבועות ומשתנות) כפי שדווח למע"מ.


ההחזר יהיה בין 7% ל-22% בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים בהתאם לנוסחה המצורפת בטבלה מטה.


בנוסף, מעסיקים יהיו זכאים להחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה, בהתאם לנוסחה המצורפת בטבלה מטה.


נחזור ונדגיש :

חישוב הירידה בהכנסות הינו לפי חודשים ספטמבר-אוקטובר,

או אוקטובר 2022 (בהתאם לדיווח שלכם למע"מ - חד חודשי או דו חודשי),

למול אותם חודשים בשנת המס הנוכחית 2023.


פיצוי השכר הוא לפי השכר שדווח בחודש אוקטובר 2023.


שימו לב! המענק למעסיקים הינו עבור הוצאות עיסקיות וגם עבור הוצאות שכר

מידע על הוצאת עובדים לחל"ת


• הוסר תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה.

• הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות בארבע השנים האחרונות.

• תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה ירדה מ-30 ל-14 יום.

• עובדים יהיו חייבים לעבוד מינימום 6 חודשים רצוף (לא בהכרח אצל אותו מעסיק).

• מודל ייעודי לחישוב דמי אבטלה לעובדים שהינם עצמאיים ושכירים.


הקלות אלו יתקיימו בתקופה שבין ה-7.10 ועד ל-31.12.

מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל"ת.


לפרטים נוספים על אופן הוצאת עובדים לחל"ת - שלח לנו מייל או ווטסאפ ותקבל הסבר.
לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה-1 בספטמבר 2022:

תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט 2023.

לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן, ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף 30+, תינתן האפשרות לקבל פיצוי על סמך דיווחיהם לחודשים נובמבר ו/או דצמבר 2023.

אנו מדגישים כי טרם ידוע איך המנגנון יעבוד. אנו ממתינים לפתיחת המערכת של רשות המסים להגשת הפיצוי, וכמובן נעדכן.Comments


bottom of page