• אקאונטפיקס

מענקי מרץ אפריל 21

עדכון - לכל מי שלא זוכר ,

כל חודשיים יש את מענקי התמיכה לנפגעי הקורונה. כמו שכתבו לנו ברשות המיסים :


מענק קורונה

במידה ומחזור הפעילות שלכם בחודשים מרץ-אפריל 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, לעומת מרץ-אפריל 2019 - מגיע לכם מענק.

סכומי המענקים יחושבו לפי ההכנסה החייבת הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019.

מענק הוצאות עסק קטן עד 300 אלף לשנה

בנוסף, נפתחה הגשת הבקשות ל"מענק הוצאות לעסק קטן" לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2021 נפגע לפחות ב- 25%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019.

את הבקשות לכל המענקים לתקופת מרץ אפריל ניתן להגיש עד ליום ה-15 אוגוסט 2021.

עוסקים פטורים - ימלאו בעת ההגשה במערכת את המחזור למרץ אפריל 21, ויצהירו האם אכן הייתה להם הירידה הנדרשת בחוק לזכאות למענק.

עוסקים מורשים - המערכת תציג לכם את המחזור לתקופה זו ב2019 ועכשיו כדי שתוכלו לבדוק את עצמכם.

זה גם אומר שרק אחרי הגשת המע"מ ניתן יהיה להגיש את הבקשה למענק.

תזכורת - מי יכול להגיש את המענקים הנ"ל (מתוך האתר של רשות המיסים) :

מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה ("מענק סוציאלי") – סכום המענק הדו חודשי הוא בגובה של עד 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות ומהווה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש בשנים 2018 או 2019, לפי הגבוה בהם, כפול 2. למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר חלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2021 בהשוואה למרץ אפריל 2019, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) לא עלה על 651,600 ש"ח וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עלה על 714 ש"ח.

מענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪ - למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים, שבין השאר, חלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2021 בהשוואה לתקופה המקבילה ב- 2019, ושמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 ₪ ל- 25,000 ₪. סכום המענק הינו בגובה של עד 6,000 כמפורט:

• עד 100 אלף ש״ח מחזור שנתי - 3,000 ש״ח.

• 100-200 אלף ש״ח מחזור שנתי – 4,000 ש״ח.

• 200-300 אלף ש״ח מחזור שנתי – 6,000 ש״ח.

כזכור, גם עצמאיים שפתחו עסקים חדשים, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולים להגיש במסגרת הפלטפורמה של מענק זה בקשות למענקים, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות, בין היתר:

• מחזור העסקאות בשנת 2020 הוא מ-18,000 ₪ ועד 100 מיליון ₪.

• מחזור העסקאות בחודשים ינואר ופברואר 2020 גבוה מ-1,500 ₪.

• מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (כעת מרץ אפריל 2021) נמוך ממחזור העסקאות בינואר ופברואר 2020.

אנחנו פה ללוות ולהיות איתכם לאורך הדרך,

צוות אקאונטפיקס