top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

סגירת עוסק פטור - יש לי עוסק פטור וכרגע עצרתי את פעילותו. להשאיר אותו פתוח? לסגור? מה עושים?

רבים המקרים בהם אנשים פתחו עוסק עבור מקור הכנסה נוסף שאינו מרכזי עבורם והחליטו לאחר תקופה לעצור את הפעילות מסיבות רבות.

בדר"כ עולות מספר שאלות -  אני יודע שבזמן הקרוב לא אמכור את שירותיי / מוצריי, אבל אני לא בטוח שאסיים אם זה לתמיד.  אולי ארצה עוד למכור את שירותיי / מוצריי בעתיד. האם אני סוגר את העוסק ופותח מחדש כשארצה לחזור למכור? אבל בתכלס, יכולה לקפוץ לי הזדמנות חד פעמית עוד חודשיים ואז עוד פעם חצי שנה ללא פעילות. אפשר כל פעם לפתוח ולסגור את העוסק? ואם אשאיר את העוסק פתוח, מה העלות תהיה עבורי?

חשוב - בכדי להשאיר עוסק פטור פתוח - החובה היא לדווח כל שנה מה קורה איתו בדוח השנתי.  גם אם אין שום פעילות חובה לדווח על כך. אי דיווח גם אם אין פעילות - יגרור קנסות.

נחלק את התשובה לשני חלקים - 

  1. במהלך השנה הזו עצרתי את הפעילות. כלומר היו לי כמה חודשים פעילים שבהם הייתה תנועה עסקית (הוצאות והכנסות). יהיה עליי להגיש בכל מקרה דוח שנתי שיכלול את כל הפעילות שנעשתה במהלך השנה. הדוח יכלול, מן הסתם, את כלל ההוצאות וההכנסות של השנה. חשוב לציין שנטל המס יירד גם אם שילמתי מקדמות היות וחישוב המיסים הנו שנתי ולא חודשי ולכן סביר להניח שנקבל החזרים בתום השנה. 

  2. בשנה שבה אין לי פעילות עסקית כלל (אין הוצאות ואין הכנסות)  היות ואין הכנסות ואין הוצאות, ניתן להגיש מה שנקרא - דוח אפס.  דוח שאומר שאין פעילות. זה דבר שניתן גם לעשות לבד, אך אם אינכם יודעים כיצד זה יכול לגרום יותר נזק מתועלת (ולגרור קנסות שוב)

מעבר לזה אין עוד צורך בדברים נוספים.

כמה דברים חשובים -  אם תשכחו מהעוסק ולא תגישו דוח שנתי על אפס - יצטברו לכם קנסות. אז העלות של זה תהיה גבוהה. אם אתם מחליטים להגיש דוח אפס בעצמכם - ודאו טוב שאתם מגישים אותו נכון. הגשת דוח לא תקינה - גוררת קנסות גם כן. עדיף להתייעץ באיש מקצוע (אנחנו) או ברשויות המס בטרם מגישים אותו.

Commentaires


bottom of page