top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

עבודה מחו"ל עם לקוחות ישראלים, האם ההתנהלות משתנה?

כן. ההתנהלות הינה מורכבת במידה ואתה עובר לעבוד מחו"ל באופן קבוע עם לקוחות ישראלים. גם אם תבחר לעבוד מחו"ל עם לקוחות בחו"ל, יש לכך השלכות.

אם ההכנסות שלך נמוכות מ-60 אלף בשנה בסך הכל, כנראה אין לך בעיה. אם ההכנסות שלך גבוהות יותר, יש לכך מספר השלכות:

דבר ראשון - השאלה האם אתה נשאר תושב ישראל או לא. התשובה לשאלה הזו אינה ניתנת על ידך, אלא על ידי רשויות המס, ויש להם מספר נושאים שהם בודקים. הראשון בהם הוא כמה ימים אתה נמצא בישראל וכמה בחו"ל בשנה, האם התקופות רצופות או לא, ואיזו פעילות, פרטית או עסקית נשארה במדינת ישראל (נשמע מורכב? זה אכן מורכב עם שאלות רבות שעולות).

דבר שני - אתה חייב לבדוק האם מותר לך לעבוד בחו"ל, והאם אתה נדרש לוויזת עבודה על מנת לעבוד בחו"ל. כמו כן עליך לבדוק האם אתה מוגדר תושב באותה מדינה (שים לב - אתה יכול להיות מוגדר תושב מדינת ישראל לפי החוק בישראל, ותושב במדינה אחרת לפי החוק המקומי של אותה מדינה). צריך לבדוק מה השלכות המיסים באותה מדינה, האם אתה נדרש לשלם ביטוח לאומי מקומי וכד'.

דבר נוסף - האם יש לך אזרחות זרה? אם יש לך, צריך לבדוק מה היחס של אותה אזרחות זרה למדינה בה אתה נמצא (למשל, אם יש לך אזרחות ספרדית ואתה עובד בארה"ב, צריך לבדוק מעבר לחוק הישראלי, איך ארה"ב מתייחסת לאזרחי ספרד שעובדים בתחומה).

יש עוד בדיקות רבות שצריך לעשות לעשות (האם יש לך נכסים בישראל, האם יש לך ביטוחים בישראל, האם אתה ממשיך לשלם ביטוח לאומי בישראל ועוד ועוד).

בנוסף, יש בין מדינות שונות הסכמים שמקלים במסים עבור אזרחיהן שעובדים במדינות אחרות (בשפה המקצועית זה נקרא "אמנות מס בינלאומיות"). צריך לבדוק האם המדינה אליה תגיע, יש לה אמנת מס עם מדינת ישראל ומה ההשלכה שלה.

לסיכום - מקווה שהבנת שמדובר בנושא מורכב, שכמעט לא ניתן לענות עליו במאמר או ב"כללי אצבע" אלא דורש בדיקה יסודית ומעמיקה של בעל מקצוע המבין בתחום.

Comments


bottom of page