• אקאונטפיקס

עדכוני קורונה 26/7/20- מענקים נוספים

בהמשך לכל מסיבות העיתונאים וכל הבלגן שהממשלה פרסמה, אנחנו מנסים לסדר את מה שמשרד האוצר פרסם (ורק מעט ממנו אושר), שתדעו למה (אולי) אפשר לצפות - העדכונים עצמם הם מלשכת רואי החשבון -


א. אושר ואמור היה להיות כבר מועבר לחשבונכם (למי שזכאי/ת) - תוספת מענק מיידי בסכום של עד 7,500 ש''ח לזכאי פעימה שנייה - המענק אושר בהחלטת הממשלה שהתקיימה לפני בערך שבוע וחצי :

 • המענק הנוסף יהיה בגובה של המענק פעימה שנייה ובלבד שלא יעלה על סכום של 7,500 ש''ח.

 • רשות המסים תעביר את הכספים באופן אוטומטי לזכאים, במשרד האוצר הובטח שהכסף יהיה בחשבון הבנק עד ליום רביעי, 15.7.20.

 • לגבי מי שבקשתו למענק פעימה שניה טרם הוגשה תשלום המענק הנוסף יתקבל ביחד עם תשלום מענק הפעימה השנייה.ב. טרם אושר - מענקים בגובה 70% מההכנסה החייבת ועד 15,000 ש"ח כל חודשיים (עד 7,500 ש"ח בחודש) -

 • בעבור עצמאיים ובעלי שליטה בעלי הכנסה שנתית חייבת עד 640 אלפי ש"ח

 • שמחזור המכירות שלהם נפגע לפחות ב-40%

 • מדובר ב-14 מענקים חודשיים המשולמים ב-7 תשלומים, כל חודשיים עד סוף יוני 2021.

 • הגשת הבקשה תהיה בדומה למענקי פעימה ראשונה ושנייה באזור האישי, ותתבצע באתר רשות המסים במחצית השנייה של חודש אוגוסט.


ג. טרם אושר - מענקי סיוע לעסקים בעבור עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי עד 100 מיליון ש"ח ושמחזור המכירות שלהם ירד ב40% לפחות:

עסקים עד מחזור של 300 אלף ש"ח:

 • עד 100 אלף ש"ח מחזור שנתי - 3,000 ש"ח.

 • 100-200 אלף ש"ח מחזור שנתי – 4,000 ש"ח.

 • 200-300 אלף ש"ח מחזור שנתי – 6,000 ש"ח.


עסקים בעלי מחזור שנתי של 300 אלף ש"ח עד 100 מיליון ש"ח:

 • מענק הוצאות קבועות עד 500 אלף ש"ח ולא יותר מ-15% מהמחזור.

* 14 מענקים חודשיים המשולמים ב-7 תשלומים, כל חודשיים עד סוף יוני 2021.

ד. טרם אושר – מענק בעבור עסקים חדשים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020:

 • עוסק פטור (עד 100 אלף ש"ח מחזור שנתי) – 3,000 ש"ח.

 • עוסק מורשה (מעל 100 אלף ש"ח מחזור שנתי) – 4,000 ש"ח.

 • 14 מענקים חודשיים המשולמים ב-7 תשלומים, כל חודשיים עד סוף יוני 2021.

ה. טרם אושר - מענק החזר ארנונה

 • לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור המכירות עד לסוף יוני 2021.מאחלים ימים פשוטים לכולם במהרה,