top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

עסק בכמה תחומים - איך זה עובד?

למה זה חשוב? רשויות המס מבקשות מכל עוסק להגדיר במה הוא מתעסק. להן זה קריטי.

למה? כי עפ"י זה הן קובעות מספר דברים - את אחוז המקדמות הנהוג באותו תחום, את צורת ההתנהלות הנהוגה באותו תחום, ואת הגדרות העסק שנדרשות באותו התחום מבעל העסק.

מה זה אומר רשויות המס קובעות דברים עפ"י הסיווג - הרחבה (או למה התכוונו בפסקה הקודמת)  אחוז המקדמות הנהוג - זה אומר שבפתיחת העסק יקבעו לנו סכום מקדמות מסוים עפ"י תחום העיסוק שלנו. כלומר יוחלט מראש כמה מס הכנסה וביטוח לאומי נשלם.  כמובן שהמיסים הסופיים יחושבו וישולמו על פי הרווח בפועל, אך המקדמות שלנו ישולמו על פי העיסוק. ניתן לקרוא כאן על מקדמות מיסים. כמובן שניתן לשנות את זה, אבל רשויות המס רוצות לדעת כדי שיהיה מדד התייחסות.

צורת ההתנהלות הנהוגה 

רשויות המס רוצות להבין לאיזה תחום העסק משויך כדי לדעת לתאם ולהקביל בין עסקים.

לדוגמא - גנן שמצהיר שאין לו הכנסות מס' חודשים בשנה כי זו תקופה מתה בשנה בתחום העיסוק שלו, רשויות המס יבדקו את שאר העוסקים בתחום ויראו אם נכון הדבר או שהעוסק מנסה "למרוח" אותם.

הגדרות העסק באותו התחום

לכל עסק ישנן הגדרות לפי תחומים. הפשוטה והברורה ביותר היא ההנחיה מי חייב להיות עוסק מורשה ולא יכול להיות עוסק פטור - לדוגמא, פסיכולוגים ועו"ד חייבים להיות עוסקים מורשים. הנחיות נוספות הן הגדרות ניהול ספרים. ישנם עסקים שצריכים להתנהל בדרך מסוימת ולא אחרת.

אז לכן חשוב להגדיר את העסק נכון ברשויות המס.

בנושא הזה - ממליצים בחום לעשות את זה עם איש מקצוע (אנחנו). זה לא משהו שהייתם רוצים לטעות בו.

ולהבהרה - אי אפשר להגדיר את העוסק שהוא בכל התחומים האפשריים. יש לבחור מספר תחומים. בהמשך ניתן לעדכן את רשות המסים על הוספת תחומי עיסוק.

Commenti


bottom of page