top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

פתיחת חברה / הקמת חברה - אחרי שפתחתי ברשם החברות, מה עכשיו?

פתחת חברה, לאחר שבדקת שזה הדבר הנכון לעשות עבור העסק שלך ועבורך?

מזל טוב!

אז איך ממשיכים מפה ?

(במידה ולא בדקת - אז שניה לפני שנסביר מה עושים לאחר הפתיחה - מתי כדאי לפתוח חברה?)


לאחר פתיחת החברה אצל רשם החברות, ולקראת פתיחת התיקים ברשויות המס, אלו השלבים הבאים בהתנהלות הפיננסית מול הבנק ורואה החשבון :


א. הוצאת חותמת לחברה - בחותמת צריכה להופיע לפחות שם החברה ומס' ח.פ.


ב. קבלת פרוטוקול מורשה חתימה לחברה - יש לוודא שיש לך את הפרוטוקול מאושר על ידי עו"ד.

צירפנו עבורך פרוטוקול לדוגמא.

למה זה קריטי? פרוטוקול זה הוא חלק מניירת הבסיס ההכרחית לפתיחת התיקים ברשויות המס.


ג. פתיחת חשבון בנק עבור החברה - על מנת להתנהל בחברה חובה שיהיה חשבון בנק נפרד לחברה.

לא - זה לא יכול להיות חשבון אישי שישמש את החברה אלא חשבון מיועד בשם ובייעוד עבור החברה.

למרות שיגידו לכם שזה יקר יותר, זה לא נכון, וחברה עם הכנסות של עד 5 מליון ש"ח בשנה, משלמת עמלות בנקאיות כמו אדם פרטי.

אלו מסמכים דרושים לפתיחת חשבון בנק לחברה?

1.תעודת ההתאגדות מרשם החברות

2.פרוטוקול מורשה חתימה

3.כמובן כל הניירת של הבנק שקיבלתם חתומה בהתאם לדרישות הבנק (עם חותמת, אימות חתימה של עו"ד וכדומה)


ד. קבלת מסמך אישור ניהול חשבון - לאחר פתיחת החשבון עליך לקבל מהבנק "אישור ניהול חשבון".

הערה חשובה ביותר - בעת פתיחת חשבון הבנק חשוב לקחת מהם סיסמא נוספת לצפייה בלבד על מנת לתת לרו"ח שלכם.

הסיסמה לצפייה בלבד היא בשביל ההתאמות בבנק (להבנה מה זה אומר לחצו כאן) הוא נדרש לגישה שוטפת לחשבון הבנק שלכם, ואתם ממש לא רוצים שיציק לכם בכל שאלה קטנה.


את כל אלו הרשומים מעלה, שולחים לרו"ח שלך על מנת שיוכל לפתוח את התיקים של החברה ברשויות המס.

Comments


bottom of page