top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

קרנות ברירת המחדל

המונח "קרן ברירת מחדל" קיים כבר משנת 2005 והמשמעות שלו היא שאם עובד שהתחיל לעבוד אצל מעסיק לא הודיע למעסיק איפה הוא רוצה שיפקידו לו, רשאי המעסיק לבחור לעצמו "קרן ברירת מחדל" (אחת או יותר) ולהתחיל להפקיד אליה ללא קבלת אישור מהעובד.

בשנים האחרונות ובעקבות הדיון הציבורי הסוער בגובה דמי הניהול שמשלמים המבוטחים (כמו בבנק, הקרנות והקופות לוקחות דמי ניהול גם מההפקדה החודשית, וגם מהחיסכון. וכמו כל דבר (כן, גם עמלות בבנק), גם זה נתון למשא ומתן..), ובעיקר אלו שלא מאוגדים או מפקידים מספיק כדי להתמקח ולקבל הנחה טובה, קבע משרד האוצר כי "קרן ברירת מחדל" שאליה מפקיד מעסיק ללא קבלת אישור מהעובד יכולה להיות רק כזו שנבחרה על ידי מכרז של משרד האוצר, כאשר הפרמטר העיקרי שנקבע לצורך הזכייה הוא דמי ניהול.

במכרז של משרד האוצר זכו שתי קרנות פנסיה:

  1. קרן הפנסיה שבניהול חברת מיטב דש שבה מוצעים לחוסכים דמי ניהול בשיעור 1.31% מההפקדה החודשית (השיעור המקסימלי שמותר הוא 6%) ובשיעור 0.01% מהחיסכון מידי שנה (השיעור המקסימלי שמותר הוא 0.5%);

  2. קרן הפנסיה שבניהול הלמן אלדובי שבה מוצעים לחוסכים דמי ניהול בשיעור 1.49% מההפקדה החודשית ובשיעור 0.001% מהחיסכון מידי שנה.


מרגע בחירתן, יכול כל אחד בין אם הוא שכיר בין אם עצמאי להצטרף לקרנות האלו ולהנות מדמי ניהול נמוכים אותם אסור לחברות הללו להעלות במשך 10 שנים (למעט במקרים המנויים בחוק כמו למשל הפסקת הפקדות לחשבון).


כדי לדעת איזו חלופה וקרן ישרתו את צרכיכם על בצד הטוב ביותר - אנו ממליצים לפנות ליועץ פנסיוני שאתם סומכים עליו/עליה.


*הכותבת היא בעלת הבלוג "פנסיה בסטילטו" שמזמין נשים להכנס, לקרוא ולהבין שפנסיה היא עניין הרבה פחות מורכב מללמוד לצעוד על עקבי סטילטו...

Kommentarer


bottom of page