top of page

עוסק פטור ומורשה

דוחות שנתיים
כל בעל עסק עצמאי, בין אם הוא עוסק מורשה או עוסק פטור, חייב בהגשת דוח שנתי אחת לשנה. הדוח מוגש בחודש מאי בשנה העוקבת על ההכנסות וההוצאות לשנה קודמת. הרווח השנתי מכונה בדוח זה "הכנסה חייבת" ומסכום זה נגזר תשלום מס הכנסה וביטוח לאומי. במהלך השנה שילמת מקדמות למס הכנסה וביטוח לאומי ולאחר הגשת הדוח השנתי, תחויב בתשלום נוסף או בקבלת החזר מס.
אנחנו ב- Accountfix, שירותי הנהלת חשבונות, נערוך את הדוח עבורך בצורה מיטבית עם מירב ניצול ההוצאות בעסק שלך, תוך דיווח מדויק ואמין לרשויות המס.
 הכנת תלושי שכר ומשכורות
כל עסק שמעסיק עובדים מחויב לשלם את משכורות העובדים עם תלוש שכר. חוקי העבודה במדינת ישראל רבים, כמו גם התשלום לרשויות המס, ביטוח לאומי, גמל וכד' וגוררים תהליך חישוב מורכב.
חישוב זה נעשה על ידי חשבי שכר אשר למדו את דרך עריכת תלושי השכר לתשלום שכר נכון ומדויק בהתאם לחוקי העבודה במדינת ישראל ודרישות החוק. חישוב השכר מתבצע בתוכנות מיועדות לכך, שמעודכנות באופן שוטף בשינויים המחויבים על פי חוק, ועוזרות לבעל העסק לעמוד בדרישות החוק השונות.
תוכנות אלו גם מכילות באופן אוטומטי חישובים שנתיים ומיוחדים.
אנחנו ב- Accountfix, שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר, נכין עבורך את תלושי השכר והמשכורות לעובדיך.
הנהלת חשבונות לעוסק מורשה ופטור
מטרתה של הנהלת החשבונות בעסק הינה לספק את סיפור הפעילות העיסקית דרך המסמכים של העסק. חשוב שהסיפור יהיה שלם ומלא, גם על מנת לתת תמונה מלאה לך, בעל העסק, וגם כמובן לרשויות המס.
התמונה המלאה עוזרת לך לחסוך בעלויות המסים השונים (מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי) שאתה, כבעל עסק, משלם וגם לנתח את הפעילות השוטפת שלך באופן מדויק.הנהלת החשבונות לעוסק נקראת "הנהלת חשבונות חד-צידית".
הנהלת החשבונות מורכבת ממסמכים רבים - הכנסות, רכישת ציוד או סחורה, הוצאות שוטפות, הוצאות פרטיות ועוד ועוד.אנו ב-Accountfix, מספקים שירותי הנהלת חשבונות מתקדמים על מנת לאפשר לך להשאר עם יד על הדופק.עוסק מורשה - העסק גדל ומחזור ההכנסות שלך מעל 1.5 מליון ש"ח בשנה?
יש לך יותר מ-200 מסמכים (חשבוניות וקבלות) בחודש? 
מס הכנסה מחייב אותך לעבור להנהלת חשבונות דו-צידית (בדומה לחברה בע"מ).
האם כדאי להפוך לחברה בע"מ? האם אני משלם יותר מהנדרש ממני?
bottom of page