top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

איך אני מושך כסף בעוסק מורשה או בעוסק פטור? אני מושך משכורת?

זו שאלה בסיסית שאנו נתקלים בה מהרבה עצמאים חדשים - איך אני בעצם מושך "משכורת" מהעסק שלי?

חשוב להבין - המושג משכורת שייך אך ורק לעולם השכירים. לא לעולם העצמאים (עולם העוסקים הפטורים והמורשים).

והשאלה השנייה שאנו נשאלים : אז למה לחבר שלי יש חברה בע"מ והוא "מושך" משכורת?


נתחיל מהשאלה השנייה : חברה הינה ישות משפטית נפרדת, ומבחינת החוק יש לה אחריות, זכויות וחובות כמו "אדם" מול רשויות המס. היא מקבלת "מספר תעודת זהות" משלה (שנקרא ח.פ.).  העוסק שלך רשום על ת.ז. שלך, ואדם לא יכול להעסיק את עצמו כשכיר.

יש סיבות שונות, משפטיות וכלכליות להקמת חברה. למעט מקרים חריגים זהו אינו הפתרון הראשוני (בעיקר בגלל עלויות וחבויות (חובה בחוק) כלפי רשויות המס הכרוכות בכך).

חברה יכולה לשלם כסף ל"בעלי שליטה" (בעלי החברה) בכמה דרכים. אחת מהן, הראשונית והבסיסית, היא משכורת. לכן כשאנחנו שומעים על מישהו ש"מושך משכורת" מהעסק שלו. סביר להניח שיש לו חברה בע"מ (ואם לא - כנראה שמשתמש במושג שאול שאינו מציג את הדברים במדויק כפי הגדרתם בחוק).

תשמעו הרבה שמועות מאנשים - כדאי לוודא ולתקף עם איש מקצוע (רו"ח או יועץ מס) כי לכל סיפור יש הסבר אחריו שלא תמיד תואם את מה שאתם צריכים ורוצים.

ומה לגביי ?   כאשר יש לי עוסק, פטור או מורשה, אני לא מושך/מקבל משכורת.  אני יכול להשתמש בכסף אותו אני מקבל איך שארצה. 

מה שמשנה הוא למה משמש הכסף.  אם את הכסף שקיבלתי אני מוציא על הוצאות למטרת יצירת הכנסות לעסק, אוכל לרשום אותן כהוצאות מוכרות ובעצם לקזז הוצאות אלו מההכנסות ובכך לשלם מס מופחת. אם אוציא את הכסף על דברים שאינם קשורים לעסק, לא אוכל לקזז הוצאות אלו.


לכן : חישוב המיסים נקבע מחישוב כלל ההכנסות מינוס חישוב כלל ההוצאות המוכרות לצרכי מס. מה שנשאר בבנק אחרי כל התשלומים המחויבים לפי חוק (ובהנחה שכל התשלומים הללו חושבו ושולמו באופן מדויק) - זה הרווח של העסק והוא בעצם "המשכורת" נטו שהרווחתי.

שוב, אין מושג כזה "משכורת" לעוסקים פטורים או מורשים. אין אפשרות חוקית לשלם משכורת לעצמי מהעוסק של עצמי. משכורות אפשר לשלם אך ורק לאנשים אחרים.

הערה חשובה לגבי "מה שנשאר בבנק" - לעיתים קרובות הכסף בבנק לא מייצג את הרווח של העסק (כי יתכן ויש שיקים שנתתי ועוד לא נפדו בפועל, או שחייבים לנו כסף על עבודה או מוצר שכבר נמכרו וטרם הופקד בחשבון). 

להשלמת ההסבר בעניין "תזרים מזומנים" - לחץ כאן למאמר בנושא תזרים מזומנים

Comments


bottom of page