top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

ביטוח לאומי לעצמאים - כמה אשלם, מדרגות ביטוח לאומי

בתור עוסקים אנו חייבים לשלם למדינה ביטוח לאומי.  התשלום הזה אמור לכסות אותנו מבחינת תשלום בעת פרישה (קצבת זיקנה), הבטחת הכנסה (השלמה לשכר מינ' במקרה של הכנסות נמוכות) ועוד כהנה וכהנה זכויות שמגיעות. קיים דיון ער כיום בנושא על מה אנו כעצמאים מקבלים על התשלום הגבוה הזה, אך לא ניכנס אליו היום, אלא פשוט נסביר כמה משלמים. 

בתשלום ביטוח לאומי ישנן רק 2 מדרגות - התשלום מחושב עפ"י הרווח שהצגנו בסופו של דבר בדוח השנתי

א. 5.97% תשלום - יהיה על הרווח שהינו הסכום שעד 60% מהשכר הממוצע במשק - נכון לשנת 2020 - 6,331 ש"ח לחודש.

ב. 17.83% תשלום - יהיו על כל הכספים שמעל לרווח של 60% מהשכר הממוצע במשק - מעל 6,331 ש"ח.

בהנחה שאלו ההכנסות היחידות שלי ואיני שכיר בנוסף, יתבצע התחשיב הבא -  אם נסיים חודש עם 8,000 ש"ח רווח (לא הכנסה - כלומר ההכנסות מינוס ההוצאות = 8000) נשלם -  עד תקרה של 6,331 כאמור 5.97% = 378 ש"ח ומ-6,331 ועד 8,000 ש"ח (שזו למעשה "יתרת" ההכנסה שלנו בין תקרת סעיף א' (כפי שנקבע ע"י ביטוח לאומי) ל-8,000 ש"ח שהרווחנו, והם 1,669 ש"ח) - תשלום של 17.83% = 297.5 ש"ח סה"כ נשלם על 8000 ש"ח רווח -  675.5 ש"ח לחודש לביטוח לאומי

כיצד מתבצע התשלום לביטוח לאומי? התשלום מתבצע בתשלום מקדמות המקדמות הן למעשה סכום שנקבע ע"י רשויות המס ואמור לשקף פחות או יותר את הסכום שאנו אמורים לשלם לפי צפי ההכנסות בפועל. לפירוט נוסף הסבר על מקדמות. כלומר ביטוח לאומי יבקש מאיתנו להצהיר כמה אנחנו מרוויחים/חושבים שנרוויח כבר כשנפתח את העוסק (או יניח בעצמו על פי סוג העיסוק שלנו) - ועל פי זה יגדיר לדוגמא שנשלם כל חודש 700 ש"ח (ההגדרה נקבעת לפי אחוזים קבועים בהתאם להכנסתנו, היא אינה שרירותית).

בסוף שנה ייעשה תיאום בתחשיב השנתי (הדו"ח השנתי) - כלומר אם שילמנו כמקדמות פחות ממה שהרווחנו בפועל נידרש לשלם תשלום הפרשים לביטוח לאומי, או שנקבל החזר אם המקדמות היו למעשה גדולות ממה שהרווחנו/חשבנו שנרוויח והיינו אמורים לשלם בפועל.

התשלום יתבצע בכמה דרכים - תשלום בדואר עם שוברים, תשלום בהוראת קבע מחשבון הבנק, או תשלום בכרטיס אשראי.

Comments


bottom of page