top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

דוח שנתי מס הכנסה - החל ממה זה ולמה צריך ממשיך ממה זה טופס 1301 ועד שידור דוח 1301

כל עוסק שהוא - בין פטור, מורשה, חברה וגם עמותה, מחויב להגיש דו"ח שנתי על ההכנסות וההוצאות שלו לאחר כל סוף שנה.


הדו"ח הזה הוא למעשה דו"ח שמסכם את כל ההוצאות וכל ההכנסות ומוציא שורה תחתונה - כמה רווח נעשה במהלך השנה, שלפיו נשלם מיסים.

קוראים לו - טופס 1301.

חלקנו משלמים כבר מקדמות במהלך השנה, ואז במידה והמקדמות היו קרובות לסך התשלום שנקבע בדו"ח השנתי, נשלם או נקבל סכום נמוך מרשויות המס חזרה. במידה והמקדמות רחוקות מסך התשלום הרשום בדו"ח השנתי, לדוגמא הרווחנו סכום כסף מאוד גדול במהלך השנה או פתאום ההכנסות החודשיות גדלו ולא תיאמנו את המקדמות - יהיה פער גדול בין מה ששילמנו במהלך השנה לשורה התחתונה בדו"ח - ואז נהיה מחויבים לשלם את הפער. אם קטנו הרווחים שלנו בצורה משמעותית ולא תיאמנו את המקדמות, אזי יש מצב שנקבל החזר גדול לאחר הגשת הדו"ח השנתי.

הדו"ח השנתי הוא חובה של כל עוסק להגיש עד מועד ברור המפורסם ע"י רשויות המס. כל איחור בהגשת הדו"ח יכולה לגרור קנסות מרשויות המס.

כיצד מגישים אותו? עוסק פטור ומורשה - יכולים לעשות את הדו"ח בעצמם ולהגיש בעצמם לרשויות המס. חברה ועמותה - מחויבות בחתימת רו"ח על הדו"ח השנתי לשם הגשת הדו"ח.

יתרונות בהגשה עצמאית מול יתרונות הגשה דרך איש מקצוע : לא מעט עוסקים פטורים מגישים את הדוח בעצמם. אנו אף נתקלנו גם במספר עוסקים מורשים שעושים זאת.

לעומת זאת ישנם רבים שעובדים עם איש מקצוע שיעשה עבורם את העבודה.

יתרונות בעבודה מול רשויות המס לבד

  • החיסכון בתשלום לאיש מקצוע (רו"ח או יועץ מס) לאורך השנה.

  • הלמידה העצמאית של מערכות המיסוי והבנה מה נכון ואיך נכון לעשות דברים


יתרונות בעבודה מול רשויות המס דרך איש מקצוע

  • חסכון בטעויות בירוקרטיות שיכולות לעלות כסף - הגשת דוח לא בצורה הנכונה יכולה לגרור קנס שלרוב עלותו גבוהה יותר מעלות הגשת דו"ח ע"י איש מקצוע.

  • מועד מאוחר יותר להגשת הדוח השנתי - לרו"ח לרוב יש מועד מאוחר יותר מהאדם הפרטי להגשת הדוחות - מה שנקרא - ארכות. במקרה ועברתם את מועד ההגשה שלכם, הגשה דרך איש מקצוע יכולה לחסוך לכם את הקנס.

  • חסכון משמעותי בזמן - אין צורך לעשות את כל עבודת הדוח השנתי והזמן שלוקח לנו להבין את צורת ההתנהלות הנכונה וכיצד ממלאים את הדו"ח. איש המקצוע עושה זאת עבורנו.

  • היתרון המשמעותי - רו"ח אמור להיות לעזר עבור העצמאי במניעת טעויות שיעלו לעוסק כסף ולא פחות בצמצום המיסים ע"י עבודה נכונה - לדוגמא וידוא הכנסת כל ההוצאות המוכרות בדו"ח השנתי.


על מנת להחליט מה עדיף לכם אנו ממליצים לקחת כמה פרמטרים במשוואה - 

  1. כמות הזמן שאתם מתעסקים בדברים כאלו וכמה הזמן שלכם שווה לכם.

  2. כמות הרצון שלכם להתעסק בבירוקרטיה ופיננסים.

  3. הידע שלכם והרצון ללמוד ידע חדש בתחום החשבונאות ואת השינויים שרשויות המס משנות מעת לעת.


אם ניקח לדוגמא עוסק פטור השאלה החשובה פה היא - האם 100 ש"ח לחודש* הם מחיר גבוה עבורך לשקט נפשי בהתנהלות הכלכלית שלך, ועלות גבוהה לזמן שייחסך ? *העלות החודשית על הדו"ח השנתי.


במקרה של עוסק מורשה, השאלה אותה שאלה רק שלעוסק מורשה ישנן יותר חובות מול רשויות המס - החל מהוצאת חשבוניות מס על כל הוצאה (ומכך גם וידוא תיאום בין חשבוניות המס לקבלות), דיווח כל חודשיים ותשלום לרשויות המס.


שידור דוח 1301 - נכון לשנת 2020, הגשת הדוחות נעשית רק פיזית. אנשי מקצוע יכולים להגיש גם דיגיטלית ולשדר את הדו"ח אבל עדיין מחויבים להגישו גם פיזית. ישנם דיבורים על כך שבקרוב אנשי המקצוע יוכלו להגישו רק דיגיטלית. קשה לדעת האם הדבר יהיה תקף גם לסוקים עצמם המגישים לבד.

Comments


bottom of page