top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

הוצאה מוכרת למס הכנסה, הוצאה מוכרת למע"מ ומה זה בכלל?

מה זה בכלל הוצאה מוכרת?  בעסק שלנו אנחנו מקבלים תשלומים עבור מה שאנו מוכרים, ומשלמים (מוציאים כסף) על הוצאות שונות. באופן כללי רווח מחושב כאשר לוקחים את כל ההכנסות ומורידים מהן את ההוצאות שמס הכנסה מכיר בהן. או במילים אחרות - הוצאה מוכרת היא הוצאה שרשויות המס מכירות בה כהוצאה שהעסק הוציא לשם יצירת הכנסה.


ה-הכרה בהוצאה יש שתיים : א. הוצאה שניתן לקזז מההכנסות עבור מס הכנסה. דוגמה פשטנית ובסיסית לשם הבנת הרעיון בלבד - השנה היו לי הכנסות של 50 אלף ש"ח מלקוחות תמורת השירותים/מוצרים שסיפקתי. הוצאתי 10,000 ש"ח על פרסום באינטרנט. מס הכנסה יחשב לי את המס מהכנסות של 40 אלף ש"ח בלבד (50,000 ש"ח הכנסות מינוס 10,000 ש"ח הוצאה להשגת לקוחות).

ב. הוצאה שניתן לקבל עליה החזר מע"מ. כלומר נתקזז בסכום המע"מ שהוצאנו עליה מתוך המע"מ שהיינו אמורים לשלם (17% נכון לעכשיו). החזר מע"מ רלוונטי רק לעוסקים מורשים או חברות. לא לעוסקים פטורים.

אז איך אדע מה הוצאה מוכרת ומה לא? חובה חובה חובה להביא חשבונית מס על ההוצאה. חריגים לזה הם : א.  מסמך מעוסק פטור או עמותה  - להם יש רק קבלות, ואז חשוב שנדע שההוצאה תהיה מוכרת רק לקיזוז מס הכנסה ולא תהיה מוכרת להחזר מע"מ.


ב. תשלומים שאין עליהם מע"מ - תשלום לביטוח או תשלום לרשות המקומית (ארנונה).

במידה ואין חשבונית מס (או קבלה במקרים שצוינו) לא ניתן לרשום את ההוצאה, לא ניתן לקזז את המע"מ בגינה ולא ניתן להגיש את ההוצאה למס הכנסה. 


לתשומת לבך! בתשלום בכרטיסי אשראי או במזומן בקופה של עסק - יש לוודא שמקבלים את חשבונית המס ולא מסמך אחר (העתק תשלום בכרטיס אשראי, למשל, אינו חשבונית מס. גם לא סיכום החשבון שהמלצר הביא. על המסמך חייב להיות מצוין במפורש "חשבונית מס").


לא כל ההוצאות בעסק הינן הוצאות מוכרות. רק הוצאה שהוצאה לצורך יצירת הכנסה. כלומר, לא כל ההוצאות שחשבת שהן עסקיות, גם רשויות המס רואות אותן כך.

מס הכנסה מכיר רק בהוצאות שעוזרות לעסק ועוזרות לך, כבעל העסק, לייצר הכנסה. חלק מההוצאות מוכרות באופן מלא וחלקן באופן חלקי בלבד. הנה סקירה קטנה שתיתן לך קצת מושג כיצד רשות המס מסתכלת על ההוצאות שלך - 

הוצאות שמוכרות באופן חלקי הוצאות רכב - כלל ההוצאות של רכב הכוללות ביטוח, תיקונים וטיפולים, דלק, חנייה ועוד מוכרות בגובה 45% בלבד.  המע"מ מוכר רק בגובה 2/3 בגין ההוצאות השוטפות. בגין רכישת רכב פרטי, כולל שכירות או ליסינג, המע"מ אינו מוכר כלל! דוגמא מספרית - במידה ומילאת דלק בסכום של 234 ₪, כלומר 200 שקלים ועוד 34 שקלים מע"מ, רק 22 שקלים יקוזזו למע"מ (2/3 מ-34 ₪) ו-95 שקלים ירשמו כהוצאה (45% מ-212 השקלים הנותרים). השאר נחשב עפ"י מס הכנסה כ"הוצאה פרטית".


הוצאות בתי קפה ומסעדות - רבים מהעצמאים מניחים (בצדק רב) שבגלל שהפגישות העסקיות הן בבתי קפה ואין לי משרד, מס הכנסה יכיר לי את ההוצאה כהוצאה מוכרת.

אז לא.

רשות המיסים (ובעקבותיה, נכון להיום, בתי המשפט) מאוד ברורה בנושא - בתי קפה ומסעדות לא יוכרו כהוצאה למרות הצורך הברור למי שאין משרד קבוע.

ספקנים ? עדיין חושבים שהצדק איתכם (עם כולנו..) ? רק רשמו "רשות המסים בתי קפה" בגוגל, ותבינו לבד...

הוצאות כיבוד ואירוח - הוצאות אירוח והוצאות כיבוד סבירות לגובה ההכנסה מוכרות רק ב-80%, והמע"מ אינו מוכר במקרה זה.  כלומר, במידה והוצאת 100 שקלים בבית קפה שמתוכם 15 שקלים מע"מ, 80 שקלים יוכרו לצרכי מס (80% מתוך 100 ₪ מכיוון והמע"מ אינו מוכר במקרה זה).


טלפון נייד – יוכר 50% מהחשבונית בפועל, או סכום החשבונית בקיזוז 105 ש"ח לחודש, הנמוך מביניהם. המע"מ מוכר רק 2/3.


ביגוד – הוצאות בגין ביגוד מוכרות לצרכי מס באופן חלקי.  "ביגוד יומיומי" אינו מוכר כלל למס, בעוד בגדי עבודה או בגדים עם לוגו העסק מוכרים לצרכי מס. חשוב להבהיר - בגדי עבודה הינם חליפות במקרים של עו"ד שצריכים להופיע בפני אנשים, מרצים המרצים בפני אנשים, או לדוגמא סרבל לאינסטלטור.  מה שלא יישמע לאדם הסביר כהגיוני - כנראה שלא יוכר גם על ידי מס הכנסה (אבל מצד שני לא כל מה שיישמע לכם הגיוני מס הכנסה יסכים לקבל ככזה..). קניית חליפה באלפי שקלים כי יש לי "הרבה פגישות עם לקוחות" כנראה לא תהיה מוכרת על ידי רשויות המס.


מתנות ללקוחות וספקים – מתנות עד לגובה של 180 ₪ לשנה לכל ספק או לקוח מוכרת לצרכי מס.

השקעות או רכישת ציוד רכישת ציוד לעסק או השקעות שונות אינן נרשמות כהוצאה שוטפת בעסק ומוכרת לצרכי מס על פני מספר שנים. לדוגמא, רכב נרשם כ-15% מעלותו כל שנה, מחשב נרשם כ-33% מעלותו כל שנה. קיזוז שנפרס על כמה שנים נקרא - פחת.


חשוב לציין - הפחת נקבע עפ"י קריטריונים של מס הכנסה ואין פה שיקול דעת. דוגמא לכך, אם רכשת רכב בסכום של 100,000 ₪ כולל מע"מ, המע"מ אינו מוכר, ורק 45% מ-15,000 ₪ ירשמו כל שנה. אם רכשת מחשב ב-3,510 ₪, 510 ₪ יקוזזו באופן מלא כמע"מ, וה-3,000 ₪ הנותרים ירשמו כ-1,000 ₪ הוצאה בכל שנה במשך 3 שנים לאחר הרכישה.

Comentários


bottom of page