top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

הנהלת חשבונות כפולה - מה זה הנהלת חשבונות חד-צידית ומה זה דו-צידית

בעיקרון ישנן שתי סוגי הנהלת חשבונות. חד צידית ודו צידית.


רגע רגע תסבירו מה זה אומר…


אז מהם 2 הצדדים בהנהלת חשבונות בכלל?

צד אחד - הצד של המסמכים של הלקוח : קבלות וחשבוניות על הכנסות, וחשבוניות וקבלות על הוצאות. הצד השני - הוא הבנק.   


וקצת יותר לעומק?

הנהלת חשבונות חד-צידית משמעה שבוחנים צד אחד.

הנהלת חשבונות חד-צידית זו הנהלת החשבונות שבודקת ומדווחת לרשויות המס על כל המסמכים שמוציאים בעסק ומחייבים דיווח - הקבלות שאתם מוציאים וחשבוניות ההוצאה שמביאים, וכמו כן התנהלות שוטפת הכרחית - החל מניהול ספר תקבולים ותשלומים וכלה בניהול ספר הזמנות. אין התייחסות בשום צורה למה שהולך בתכל'ס בחשבון הבנק.


הנהלת חשבונות דו-צידית (או כפולה) היא ההתייחסות לשני הצדדים - המסמכים, והבנק. הנהלת חשבונות שבודקת שלכל מסמך שמוגש לרשויות, יש שורה תואמת בבנק, ובצורה הפוכה, בודקת שלכל שורה בבנק יש מסמך תואם. כלומר לא יתכן שתהיה חשבונית על סכום של 890 ש"ח, אבל בבנק מופיעים 870 ש"ח. במידה ואין התאמה הדבר לא תקין.  וזה תקף גם לכל שורה בפירוט כרטיס אשראי…

מי צריך הנהלת חשבונות חד-צידית ומי הנהלת חשבונות דו-צידית?

קודם כל מי מחויב בדו צידית (כפולה) -

  • חברה מחויבת בהנהלת חשבונות כפולה שהינה יקרה משמעותית מהנהלת חשבונות "רגילה" חד צידית.

  • עוסקים מורשים מעל מחזורים מסוימים (הפירוט כאן)

כל השאר מחויבים בהנהלת חשבונות חד צידית.

Comments


bottom of page