top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

מי חייב להיות עוסק מורשה - בדיקת עוסק מורשה

ישנם מקצועות / תחומים שמחייבים את העוסק בהם לפתוח עוסק מורשה ובלתי אפשרי לנהל את העוסק כפטור.

אילו מקצועות אלו?

1. בעלי מקצועות חופשיים :

אגרונומים 

אדריכלים 

מודדים

הנדסאים 

מהנדסים

חוקרים פרטיים 

טוענים רבניים 

טכנאים

טכנאי שיניים 

יועץ למינהם בינהם - יועצים לארגון, יועצים לניהול, יועצים מדעיים, יועצי מס 

כלכלנים

מנהלי חשבונות

מתורגמנים

עורכי דין

רואי חשבון

שמאים

בעלי מעבדה כימית או רפואית

2. רופאים למיניהם :

רופאים

פסיכולוגים 

פיזיותרפיסטים

רופאים וטרינרים 

רופאי שיניים או מרפאי שיניים

3. בעל בית ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה;

4. בעלי בתי ספר למינהם 

כמה הערות בנושא -

א. גם גני ילדים נחשבים כ"בתי ספר"

ב. כל מוסד שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר

ג. בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, פרט להדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים בשנה קלנדרית.

5. נדל"ן - סוחרי מקרקעין ומתווכי מקרקעין

6. רכב - סוחרי רכב ומתווכי רכב

7. תחום אומנותי : 

מופעים אמנותיים

מנחי מופעים

בניית תפאורה או הכנתה

8. תחומי התוכן והכתיבה:

הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם

הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי

כתבנות או קצרנות

9. ואחרון חביב מי שעבר את תקרת העוסק הפטור - 99,016 ש"ח (נכון לשנת 2018).

コメント


bottom of page