• Grey Facebook Icon
  • LinkedIn Social Icon

 כל הזכויות שמורות- אקאונטפיקס 2017 © 

תקנון

  • אקאונטפיקס

מתי מוציאים מה - הכנסות - חשבונית, קבלות, חשבונית אונליין, חשבונית דיגיטלית

Updated: Feb 20

בתור עצמאים אנחנו חייבים לדעת להתנהל נכון. לדעת איזה מסמך מוציאים ומתי, ואיך לארגן את הכל. פרסנו עבורכם את ההתנהלות הנכונה מבחינת הכנסות (עוסק מורשה בתחילה, ופטור בהמשך המסמך). עוסק מורשה / חברה החוק מחייב אותך להפיק תמיד מסמך בהנהלת החשבונות בגין כל מוצר או שירות שנתת ללקוח ובגין כל תשלום שקיבלת.אז איזה מסמך אני מוציא מתי? החוק מחייב אותך להוציא קבלה עם קבלת התשלום.  אין חשיבות לדרך בה קיבלת את הכסף (העברה בנקאית, שיק דחוי או שיק מזומן, כרטיס אשראי או מזומן). אז מתי יש להוציא חשבונית מס? חשבונית מס מוצאת כאשר הכסף נפדה, כלומר נכנס בפועל לחשבון - בין אם סליקת האשראי, בין אם קבלת כסף מזומן או פדיון השיק. אז כדי להבין - במידה וקיבלת שיק דחוי, עליך להוציא קבלה עם קבלת השיק וחשבונית מס עם הפירעון בבנק. ואם קיבלתי עכשיו מזומן או שיק מזומן (שיק להיום) או שאני סולק (מחייב בכרטיס אשראי) אשראי להיום (לא לתאריך דחוי)? בקבלת תשלום לפירעון מיידי עליך להוציא חשבונית מס-קבלה. *שאלה חשובה שנשאלנו מספר פעמים -  אז למה דורשים ממני להוציא חשבונית מס כתנאי לתשלום ? אני מוציא להם והם בכלל משלמים לי אחרי חודשיים. ללקוח יש אינטרס לקבל חשבונית מס עכשיו - בעיקר כדי לא לרדוף אחריי לקבל את החשבונית הזו בהמשך ושההוצאה תוכר לו עכשיו. כך מבחינתו ייצא שאני כרגע ארדוף אחריו ולא הוא אחריי. עד שאין חשבונית מס בידו, זה לא נחשב לו כהוצאה מוכרת - הסבר בהמשך המסמך. שתדעו - החוק לצידכם בנושא. יחד עם זאת נכנסים פה שיקולים עסקיים הן ברישום ההכנסה עכשיו (האם זה נכון לי או לא מטעמי תשלום המע"מ), והן מבחינת השיח והיחסים עם הלקוח שכנראה ינסה כן לקבל חשבונית מס עכשיו ואנחנו גם יכולים להסתכן באיבוד לקוח בהתעקשות על זה.   עוסק פטור כעוסק פטור עליך להוציא קבלה לכל תשלום ששילמו לעסק.  כעוסק פטור, הקבלה הינה ההוכחה לרשויות המס על רישום ההכנסה מצידך.  נדגיש, קבלה מופקת עם קבלת התשלום בפועל ולא עם מתן השירות. אם הלקוח רוצה מסמך בעת קבלת השירות ניתן להוציא חשבונית עסקה או דרישת תשלום - מסמכים המבהירים שתשלום יתקבל בהמשך ע"י הלקוח. אין חשיבות לדרך בה קיבלת את הכסף, והאם קיבלת את הכסף באמצעות העברה בנקאית, שיק, שיק דחוי, כרטיס אשראי או מזומן.