top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים תקין - ולמה זה קריטי עבור כל עוסק?

שני האישורים הנ"ל הינם אישורים קריטיים לכל עוסק באשר הוא, מכל סוג - מעוסק פטור ועד חברה בע"מ.

מה הם בכלל האישורים האלו?


אישור ניהול ספרים תקין - בעיקרון זה אישור מהרשויות שהעוסק שלכם מנוהל עפ"י הגדרות החוק.

אישור ניכוי מס במקור - אישור זה מציג את אחוז מס ההכנסה שצריך לנכות במקור מכל תשלום שמגיע אליכם.

ובעברית : לנכות במקור משמעו להוריד את חלק מס ההכנסה כבר ברגע התשלום מהלקוח (ספק) שלכם (כמו שמעסיק מוריד לעובד מס הכנסה בתלוש), ולהעביר אותו במקום הספק למס הכנסה.

כלומר - כאשר באישור ניכוי מס במקור כתוב - 10% ניכוי מס במקור - זה אומר שעל המשלם להוריד 10% מהתשלום ולהעבירם לרשויות המס.

בפועל נשלם 90% לספק ו-10% לרשויות המס.


לדוגמא, אם לקוח אמור לשלם 10,000 ש"ח, הוא יעביר לכם 9,000 ש"ח ו-1,000 ש"ח למס הכנסה בשמכם.

ואל דאגה - זה לא חל על לקוחות פרטיים, אלא רק על לקוחות עסקיים, עוסקים מוכרים ברשויות, אבל לגביהם חובה לבדוק אם אישור ניכוי המס בתוקף.


אז למה קריטי שיהיו לי את האישורים האלו?

אישור ניהול ספרים קריטי היות והחוק מחייב כל גוף המשלם לגוף אחר לוודא האם יש את שני האישורים הללו. במידה ואין לנו אישור ניהול ספרים תקין - זה ימנע מאיתנו לעבוד עם גופים המבקשים אישור זה, לרוב גופים גדולים או כל עוסק שמודע לנקודה ומתנהל לפי חוק.

אישור ניכוי מס במקור קריטי עבורנו היות ואם באישור שלנו ישנו אחוז מסוים ולא פטור מלא - זה אומר שנקבל מהמשלמים לנו תשלום מופחת ממה שאנו דורשים בגובה אחוז זה. ההתאמה לגבי סכומים אלו תתבצע רק בדו"ח השנתי. *חשוב לציין - לרוב ניתן לעוסקים פטור מלא. 

למי לא ניתן?   או לעוסקים חדשים בחודשים הראשונים לעבודתם עד שהרשויות נוכחות שהם מתנהלים באופן תקין, או לעוסקים שיש להם חובות לרשויות המס או התנהלות שוטפת לא תקינה (דבר שעלול לקרות לעיתים בהתנהלות עצמאית ואי הכרת הדרישות המשתנות לפעמים של מס הכנסה).

למה חשוב לנו לדרוש ולקבל אישורים אלו מהספקים שאנו עובדים איתם?

פשוט - אם אין אישור זה לספק איתו אנו עובדים - קיים סיכוי שרשויות המס לא יכירו בתשלום לספק והתשלום לא ייחשב כהוצאה מוכרת (כלומר, כאילו שילמנו לספק מכיסנו הפרטי ולא מהעסק).

קריטי עבורנו לקבל אישור ניכוי מס במקור מכל ספק שלנו לפני התשלום!  היות ובמידה, לדוגמא, לספק יש ניכוי מס במקור של 30% ואנו לא וידאנו זאת, ביום בדיקת ספרים ע"י רשויות המס ידרשו מאיתנו לשלם את ה-30% האלו שהיינו אמורים לקזז מהספק..

נכון שבחשבוניות של 100 ש"ח זה לא כזה קריטי. אבל בחשבונית של 10,000 ש"ח זה הרבה מאוד כסף וכבר נתקלנו במקרים חמורים יותר שרשויות המס באו בדרישות של אלפי שקלים. כמו במרבית המקרים "לא ידעתי" לא תופס כהסבר. הרשויות יכריחו אותנו לשלם.

איך מקבלים את האישורים האלו עבור הספקים איתם אנו עובדים? ניתן להוציא אותם בשתי דרכים -  לבקש מהספק שיעביר לנו אותם, או להוציא אותם בעצמנו דרך אתר מס הכנסה בקלות - חיבור לאתר רשות המיסים.

בכל מקרה החוק מגדיר את האחריות עלינו. הגורם המשלם, ולא על מקבל התשלום.


ואיך מוציאים קבלה/חשבונית מס במקרה שעל הספקים שלי להוריד לי ניכוי מס במקור ?


כאשר אנו מוציאים קבלה בלבד (אנחנו עוסקים פטורים או שלחנו חשבונית מראש) - אנו רושמים את הסכום שנכנס לבנק עבור המוצר/ים / שירות/ים שסיפקנו.

בתוכנת החשבוניות שלנו עלינו למצוא היכן מסמנים שיש לנו "ניכוי מס במקור" (אפשר לקבל עזרה מהתמיכה של התוכנה), ולהגדיר את אחוז ניכוי המס במקור, או לחילופין להשאיר את האחוז ריק, ואז לרשום את הסכום שניכו לנו כל פעם שניכו לנו מס במקור.

בכל מקרה, ותמיד, הסה"כ הכללי חייב להיות תואם לסכום שדרשנו מהלקוח עבור המוצר (מיד דוגמה).


אם מדובר בחשבונית מס/קבלה (לעוסקים מורשים),

עלינו לרשום כ-"ניכוי מס במקור" במקום המיועד לכך בתוכנת החשבוניות שלי או במקום המיועד בחשבוניות הידניות שלי את ההפרש בין הסכום שדרשתי מהלקוח לסכום שהתקבל בבנק, כך שהסה"כ הכללי בחשבונית מס/קבלה יהיה תואם לסכום שדרשנו מהלקוח עבור המוצר.


לדוגמה :

דרשתי מהלקוח 1,000 ש"ח + מע"מ עבור המוצר/שירות (1,170 ש"ח).

הלקוח ניכה לי 10% מס במקור, כלומר העביר לי 900 ש"ח + מע"מ בלבד (1,053 ש"ח).

את סכום ניכוי המס במקור (117 ש"ח במקרה זה - 1,170 ש"ח שדרשתי מהלקוח, מינוס 1,053 ש"ח ששילם לי הלקוח בפועל) עלינו לרשום במקום המיועד לכך,

וכמוצר/ים / שירות/ים את המוצר/ים / שירות/ים שסיפקתי ללקוח,

כך שהסה"כ הכללי של חשבונית המס ייצא הסכום שדרשתי ממנו מתחילה - 1,170 ש"ח.


חשוב!

בסוף השנה עליכם לזכור לדרוש מכל ספק שניכה לכם ניכוי מס במקור אישור

כדי שאפשר יהיה להתקזז מול המס שכבר הועבר לרשויות בשמכם.

רשמו לעצמכם תזכורת ביומן / בדוא"ל.

תשלום המס שהלקוח ניכה לכם חייב לעבור למס הכנסה על ידיו, והוא חייב לספק לכם אישור. ניכוי מס במקור הוא כמו מקדמות למס הכנסה, רק במקום שאתם שילמתם אותם, הלקוח שלכם שילם אותם במקומכם.

אנחנו יודעים שזה מבלבל ומעצבן משהו,

אבל אלו דרישות החוק, ולכן עלינו להתנהל בצורה זו עד לקבלת פטור מניכוי מס במקור.

Comments


bottom of page