top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

עבודה עם מישהו קבוע - בתור עובד בתלוש משכורת או מול חשבונית / קבלה - מה עדיף?

***המידע כללי ואינו מחליף ייעוץ משפטי.


לעיתים, בתור בעלי עסקים, אנו רוצים את שירותיו של איש מקצוע, שאמור לספק לנו שירות באופן קבוע. בין אם לתקופה קצרה ובין אם ארוכה.

ברגע שאנו מחליטים על התקשרות ארוכת טווח (מעבר למפגש או שניים) - מישהו שאמור ללוות אותנו לאורך זמן אנו בוחנים את האופציה של העסקת האדם אל מול עבודת "מולו בחשבונית".

כלומר השאלה שאני שואל את עצי כבעל העסק היא - האם הוא יקבל ממני תלוש משכורת כמעסיק או שיהיה ספק (עצמאי).

אז לפי מה נבחר כך או כך? 

סקירה קצרה על ההבדלים בין השניים :

עובד בתלוש

  • עובד שמועסק בחברה באופן סדיר - בין אם על בסיס שעות ובין אם על בסיס חודשי קבוע.

  • מחויב בחובות העובד - כפוף למרותו של המעסיק - החל מימי חופש ועד התנהלות במשרד.

  • זכאי לזכויות הקבועות בחוק - ימי חופשה, מחלה, הבראה, פנסיה, פיצויי פיטורין


ספק שהינו עוסק

  • יחסי עבודה של פרילנסר

  • אינו מחויב אלי ואיני מחויב אליו עפ"י חוק - רק על פי חוזה


עלויות העסקה / תשלום : בעיקרון כאשר אנחנו מעסיקים עובד, אנחנו חייבים להבין שישנה עלות העסקה עקיפה מלבד שכר הברוטו של העובד. ככלל אצבע, עלות זו מחושבת כ-30% על הברוטו שהאדם מקבל. העלות נגזרת מעלויות כגון - ביטוח לאומי מעסיק, חלק הפנסיה של המעביד, עלות ימי חופשה, ימי מחלה, פיצויי פיטורין. ולכן, לרוב, כשאדם דן עם מעסיק בצורת התשלום, במידה ורוצה לקבל את שכרו (התגמול הכספי עבור השירותים שלו), במידה ויקבל את התשלום כנגד קבלה (בהנחה שהוא עוסק פטור) - יבקש 30% יותר משכר הברוטו של אדם שמקבל תלוש משכורת. זאת היות שכעצמאי, אינו זכאי לפי חוק לכל הזכויות שהאדם המועסק בתלוש מקבל (חופש, מחלה, פנסיה וכו') ולכן ככלל - אם אדם המועסק בתלוש מקבל X משכורת ברוטו, אותו אדם שיקבל תשלום כנגד קבלה כעצמאי יקבל X+30% על מנת שזה יהיה שווה.

מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהצדדים :


Comments


bottom of page