top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

פנסיה לעצמאים - ביטוח מנהלים

מוצר שדומה מבחינת אופן חישוב הפנסיה החודשית לקרן פנסיה (כלומר חיסכון במועד הפרישה חלקי מקדם אקטוארי). 


אולם בניגוד לקרן פנסיה שמבוססת על תקנון שחל באופן אחיד על כלל המבוטחים ולמבוטחים אין שליטה על השינויים בתקנון שחלים אחת לכמה שנים, פוליסת ביטוח הוא חוזה בין שני צדדים (המבוטח וחברת הביטוח) ומרגע שהחוזה הזה נכרת, אי אפשר לשנות אותו. 


זה הוביל לכך שבפוליסות ביטוח הוכנס (לפחות בחלק מהן) נושא ה"מקדם המובטח", כלומר מקדם אקטוארי ידוע מראש שמצוין בפוליסה ולא יהיה ניתן לשינוי כל עוד הפוליסה בתוקף, וזאת בניגוד למקדמים בקרן פנסיה שמושפעים משינויים בתוחלת החיים ומשתנים.


לביטוחי מנהלים יש הרבה מאוד ורסיות משום שכל פוליסה ("חוזה") הוא נפרד. יש כאלו הכוללות כיסויים ביטוחיים כמו בקרן פנסיה, לחלקן מתווסף גם ביטוח חיים או ביטוח תאונות אישיות, ויש פוליסות שהן לחיסכון בלבד ללא כיסוי ביטוחי.


ובתרגום לעברית - ביטוח מנהלים הוא פנסיה בחוזה אישי, כשהדבר העיקרי בה הוא שהמקדם לא יכול להשתנות. 


טכנית - כמו כל דבר בחיים - יש חוזים שטובים לנו ויש כאלו שלא, לכן יש לבדוק כל ביטוח מנהלים בצורה פרטנית ולא להכליל על כל התחום.


*הכותבת היא בעלת הבלוג "פנסיה בסטילטו" שמזמין נשים להכנס, לקרוא ולהבין שפנסיה היא עניין הרבה פחות מורכב מללמוד לצעוד על עקבי סטילטו...

Comments


bottom of page