top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

פתיחת עמותה / הקמת עמותה - מה זה אומר?

מה זה בכלל עמותה או מלכ"ר?

בעיקרון עמותה היא מלכ"ר - מוסד ללא כוונות רווח.

כשמו כן הוא - מוסד = גוף ציבורי, שלא אמור להרוויח כסף.

למה הכוונה?

שבסוף השנה שורת הרווח תהיה = 0


גוף ציבורי זה גוף שהוא בפיקוח קפדני של רשם העמותות.

זה אומר שאין לו בעלים כמו לחברה או עוסק.

כן יש מנכ"ל, הוא המנהל, אבל אין בעלים לעמותה. היא ציבורית.


לכל עמותה צריכה להיות מטרה רשומה, אשר נרשמת בתקנון העמותה,

שלפיה מתנהלת העמותה.


אבל מה זאת אומרת שורת הרווח 0?

זה אומר שאי אפשר שיהיו עודפי כספים משמעותיים בסוף כל שנה בצורה יחסית למחזור של העמותה.

המשמעות היא לא כמה מראה חשבון הבנק של העמותה אלא מה המספר שרשום בדו"ח השנתי של העמותה.

בסופו של דבר - כל הכסף צריך להיות מיועד למטרה שלשמה הוקמה העמותה.


ומה זה אומר שאין בעלים לעמותה?

כל העניין בעמותה שהיא גוף ציבורי שהמדינה רוצה שיהיה חף מאינטרסים כלכליים.


איך זה קורה?

הוועד המנהל שהוא זה שאמור לקבל את ההחלטות הקריטיות בעמותה - אסור לו לקבל תשלום מהעמותה.

מנכ"ל העמותה שמנהל את הכל - כפוף לוועד המנהל - אסור שיהיה בין הצדדים קשרים עסקיים או משפחתיים.

כך למעשה נוצרת הפרדה בין הניהול לכספים כך שההחלטות לא יהיו מושפעות מהרצון בהגדלת רווח אישי.

מה המשמעות של "עמותה"  מבחינת מיסים?

יש הבדל מהותי בין מלכ"ר לשאר הגופים (עוסקים וחברות) מבחינת מיסוי.

א. מס הכנסה - אין. היות ועמותה צריכה להציג שורת רווח 0 - לא אמור להיות מס הכנסה כי אין רווח.


ב. ביטוח לאומי - על העמותה - אין. ביטוח לאומי משולם רק עבור אנשים ולא גופים. בדומה לחברה אין תשלום ביטוח לאומי. כן ישנו תשלום ביטוח לאומי מעסיק עבור תלושי השכר שיוצאים בעמותה.


ג. מע"מ - אין. אין תשלומי מע"מ בעמותה - לא תשלום מע"מ ולא זיכוי מע"מ, בדומה להתנהלות של עוסק פטור.


ד. מס שכר - יש - 7.5%. היות ועמותה מקבלת הטבה מיסויית של 17% מע"מ, המדינה ראתה לנכון להוסיף מס על השכר שהעמותה משלמת לעובדיה ולמעשה העמותה משלמת מס של 7.5% למס הכנסה על כלל המשכורות של עובדי העמותה.


כמה אנשים נדרשים כדי לפתוח עמותה?

לפחות 2. נדרשים שני מקימים שירשמו ברשם העמותות.

לאחר ההקמה, יש צורך ב-3 אנשים לפחות רשומים בוועד המנהל (הסבר בהמשך מה זה).

פחות מזה - אי אפשר.

איך בכלל פותחים עמותה?

עמותה פותחים ברשם העמותות.

יש לא מעט מסמכים שצריך למלא על מנת לפתוח עמותה. החל מתקנון וכלה בלא מעט מסמכי בירוקרטיה אחרים.

ישנה אגרת רישום עמותה - 816 ש"ח (נכון ל-2018).

יש להגיש את כל המסמכים במספר עותקים וכן להחתים עו"ד על המסמכים שמאשר אותם.

פירוט מסמכים לפתיחת עמותה תמצאו כאן.

Comentários


bottom of page