top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

פתיחת עסק - איך פותחים עסק ומה המשמעויות?

פתיחת עוסק, בין אם פטור ובין אם מורשה, משמעה שמעכשיו אתם בעלי עסק או מה שנקרא עצמאים.

מה זה אומר להיות עצמאים? 

זה אומר שאתם אמורים לדווח לרשויות (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ) את ההכנסות וההוצאות שלכם.

זה אומר שאתם אמורים לרשום כל שקל שיוצא וכל אחד שנכנס.

איך?   יש הגדרות ברורות לזה ויש להתייעץ באיש מקצוע או להתייעץ ברשויות המס מה הדרך הנכונה לרישום ההוצאות וההכנסות.

זה אומר שאתם צריכים לדעת מה החוק דורש מכם לקיים. לדוגמא ניהול כל מיני ספרים שתקפים לסוג העסק שלכם - ספר הזמנות או ספר תקבולים ותשלומים. לא נפרט אותם פה שכן זה שונה מעוסק לעוסק.

איך יודעים מה נדרש?  ניתן לשאול איש מקצוע (או כמה) וניתן גם להתייעץ ברשויות המס שלרוב מאוד נחמדות במקרים הללו וישמחו להסביר.

מתי לפתוח את העוסק שלי? חשוב לציין - לעיתים אנשים חושבים שניתן להתחיל את העסק ובהמשך "כבר נפתח עוסק"... החוק מחייב לפתוח עוסק ברגע שמתחילים לעבוד ומקבלים תשלומים מהלקוחות. נתקלנו כבר במקרה של אדם שרק לאחר שנה וחצי של עבודה "נזכר" לפתוח עוסק. מיותר לציין שאם התחלנו לקבל כסף מלקוחות ולא פתחנו עוסק, ורשויות המס גילו זאת - אנו עלולים להיות צפויים לדין פלילי על העלמת מס.

Comments


bottom of page