top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

קרן השתלמות לעצמאים - מוצרים פיננסיים משלימים (שאינם חלק מקטגוריות הפנסיה אלא חלופות חסכון)

מוצרים פיננסיים הם מוצרים שנועדים לשמש לנו רובד חיסכון שני בנוסף לרובד החיסכון הפנסיוני.  למעשה מדובר במוצרים שמטרתם להוות אלטרנטיבה להשקעה בפיקדונות (שכיום הריבית בהם כמעט אפסית) או קרנות כאלה ואחרות. 

העובדה שמדובר במוצרים פיננסיים טהורים ולא פנסיונים אומרת שאין הטבת מס במועד ההפקדה, כלומר בדיוק כמו בהשקעה בפיקדונות, ההפקדות הן מההכנסה הפנויה שלנו לאחר שכבר שילמנו מס. בקבוצה זו ניתן למצוא את פוליסות החיסכון ואת קופת הגמל להשקעה.

קרן השתלמות קרן השתלמות היא מוצר ביניים שבין מוצר פיננסי למוצר פנסיוני.  מדובר במוצר פנסיוני משום שההפקדה אליו מעניקה הטבות מס ובמועד הפדיון יש פטור ממס רווחי הון על הרווחים (עד תקרה מסוימת). מצד שני, להבדיל מהמוצרים הפנסיוניים האחרים, לא מדובר במוצר שאפשר לממש רק בגיל הפנסיה, אלא במוצר שניתן למימוש תוך 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון.

*הכותבת היא בעלת הבלוג "פנסיה בסטילטו" שמזמין נשים להכנס, לקרוא ולהבין שפנסיה היא עניין הרבה פחות מורכב מללמוד לצעוד על עקבי סטילטו...

Comments


bottom of page