top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

רשימת הוצאות מוכרות לעוסק מורשה ופטור

מסמך זה מכיל טבלה המרכזת הוצאות מוכרות לעוסק המורשה. יש לציין שמסמך זה "כללי אצבע".

בכל מקרה נדרשת התייחסות פרטנית לכל סוג עסק ועסק ואין לראות במסמך זה המלצה או הנחיה. כל מקרה נבדק לגופו ועליכם לבדוק עם איש המקצוע שלכם (רו"ח, יועץ מס) על מנת לקבל את הייעוץ המקצועי האישי המתאים אליכם ולסוג העסק שלכם.

דוגמאות להבהרה :

דוגמא ישנם עסקים שהרכב יוכל להיות מוכר ב80% וגם 100% תלוי בהתאם לעסק. זה תקף גם לסעיפים אחרים.

עוסק שיש לו גם משרד וגם עובד מהבית לא יוכל להכיר בהוצאות הבית לדוגמא,

עו"ד שמופיע בבתי משפט יוכל להגיש חליפה שקנה כ"הוצאות ביגוד מקצועי", אבל כנראה שקניית בגדי ספורט לא "תתפוס"..,

נסיעות לחו"ל אם יש עסקאות מול חו"ל (לקוחות/ספקים), אתרי סקי בפבר' פחות תופס לרוב...


הטבלאות הבאות מפרטות את ההוצאות והאחוזים המוכרים - קודם עוסק מורשה ותחתיו הטבלאות של עוסק פטור :
コメント


bottom of page