top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

תרומה - איך זה עובד ומה אני צריך לדעת?

תרומות

אחת מהנקודות המהותיות שלשמן פותחים עמותה, היא קבלת תרומות.

רוב האנשים שפותחים עמותה רוצים לקדם מטרה מסוימת ומגייסים תרומות עבור קידום מטרה זו.


מה נדרש כדי לקדם תרומות?

בעיקרון כלום. בכדי לקבל תרומה כל מה שנדרש זה להוציא קבלה לתורם.


אמרו לי משהו על הכרה בתרומה, 46א או משהו כזה, ניהול תקין?

אז פה נכנס עניין יותר מורכב של הכרה בתרומות עבור התורם - שהתרומה תוכר כהוצאה מוכרת.

כמה דברים -

  1. גם לאחר תהליך ואישורים - ההכרה בתרומה עבור התורם היא רק 35% ממנה כהוצאה מוכרת. כלומר תרמתי 100 ש"ח - רק 35 ש"ח מהם יכולים להיות מוכרים כהוצאה מוכרת לצרכי מס.

  2. על מנת שתרומה תוכר כהוצאה נדרש טופס 46א עבור העמותה.  טופס זה דורש תהליך לא קצר (בדר"כ שלוקח שנה) שבסופו מקבלת העמותה אישור לטופס 46א שמחודש כל תקופה  קצובה. על מנת להתחיל תהליך טופס 46א, יש לקבל עבור העמותה אישור ניהול תקין.

  3. אישור ניהול תקין הינו אישור המתקבל בהנתן כמה תנאים : עברו שנתיים מיום הקמת העמותה, הוגשו כל הדוחות השנתיים, התנהלות העמותה תקינה עפ"י כל הפרמטרים של רשם העמותות. הוגש טופס אישור ניהול תקין לרשם העמותות.

Comments


bottom of page