• Grey Facebook Icon
 • LinkedIn Social Icon

 כל הזכויות שמורות- אקאונטפיקס 2017 © 

תקנון

עבודה עם ספק - בתור עובד בתלוש משכורת או מול חשבונית/קבלה - מה עדיף?

04

***המידע כללי ואינו מחליף ייעוץ משפטי.


לעיתים, בתור בעלי עסקים, אנו רוצים את שירותיו של איש מקצוע, שאמור לספק לנו שירות באופן קבוע.
בין אם לתקופה קצרה ובין אם ארוכה.

 

ברגע שאנו מחליטים על התקשרות ארוכת טווח (מעבר למפגש או שניים) - מישהו שאמור ללוות אותנו לאורך זמן אנו בוחנים את האופציה של העסקת האדם אל מול עבודת "מולו בחשבונית".
 

כלומר השאלה שאני שואל את עצי כבעל העסק היא - האם הוא יקבל ממני תלוש משכורת כמעסיק או שיהיה ספק (עצמאי).


אז לפי מה נבחר כך או כך? 
 

סקירה קצרה על ההבדלים בין השניים :
 

עובד בתלוש

 • עובד שמועסק בחברה באופן סדיר - בין אם על בסיס שעות ובין אם על בסיס חודשי קבוע.

 • מחויב בחובות העובד - כפוף למרותו של המעסיק - החל מימי חופש ועד התנהלות במשרד.

 • זכאי לזכויות הקבועות בחוק - ימי חופשה, מחלה, הבראה, פנסיה, פיצויי פיטורין

 

ספק שהינו עוסק

 • יחסי עבודה של פרילנסר

 • אינו מחויב אלי ואיני מחויב אליו עפ"י חוק - רק על פי חוזה

 

עלויות העסקה / תשלום :
בעיקרון כאשר אנחנו מעסיקים עובד, אנחנו חייבים להבין שישנה עלות העסקה עקיפה מלבד שכר הברוטו של העובד. ככלל אצבע, עלות זו מחושבת כ-30% על הברוטו שהאדם מקבל.
העלות נגזרת מעלויות כגון - ביטוח לאומי מעסיק, חלק הפנסיה של המעביד, עלות ימי חופשה, ימי מחלה, פיצויי פיטורין.
ולכן, לרוב, כשאדם דן עם מעסיק בצורת התשלום, במידה ורוצה לקבל את שכרו (התגמול הכספי עבור השירותים שלו), במידה ויקבל את התשלום כנגד קבלה (בהנחה שהוא עוסק פטור) - יבקש 30% יותר משכר הברוטו של אדם שמקבל תלוש משכורת.
זאת היות שכעצמאי, אינו זכאי לפי חוק לכל הזכויות שהאדם המועסק בתלוש מקבל (חופש, מחלה, פנסיה וכו')
ולכן ככלל - אם אדם המועסק בתלוש מקבל X משכורת ברוטו, אותו אדם שיקבל תשלום כנגד קבלה כעצמאי יקבל X+30% על מנת שזה יהיה שווה.

מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהצדדים :

פרילנסר שהינו עוסק

עובד בתלוש

מה?

מתקיימים רק במידה והעוסק מוכיח שעומד במבחן המציאות של יחסי עובד מעביד - זו הכנסתו היחידה, מקבל תגמול כספי כבר תקופה ארוכה, מקבל את אותו שכר של עובד בתלוש באותה משרה, ועוד תנאים נוספים אחרים

מתקיימים

יחסי עובד מעביד

פרילנסר שהינו עוסק

אין.

עובד בתלוש

כל הזכויות הסוציאליות הקבועות בחוק - פנסיה, חופשה, הבראה, ימי מחלה, פיצויי פיטורין.

מה?

זכויות מתוקף החוק

פרילנסר שהינו עוסק

עובד בתלוש

מה?

אך ורק עפ"י מה שמוסכם בחוזה בין הצדדים

עפ"י הגדרות החוק

 • ​​​הגדרת שעות העבודה ע"פ מעסיק

 • החסרת ימים ושעות רק באישור מעסיק

 • מחויב לסודיות ושמירה על קוד אתי מוסכם

מחויבות למעסיק

תשלום ע"פ מה שסוכם בהסכם.

חריגה מתנאי תשלום תטופל במסגרת תביעה.

מחויב לשלם כל 9 לחודש כמו כל עובד אחר.

חריגה בתשלום תביא לקנסות עפ"י חוק - הלנת שכר.

תנאי תשלום

פרילנסר שהינו עוסק

עובד בתלוש

מה?

פרילנסר שהינו עוסק

יהיה בהתאם למה שהוסכם בחוזה בין הצדדים.

עובד בתלוש

כל תוצר שעובד יוצר הינו בחזקת בעלות של המעסיק.

מה?

בעלות על תוצרים

פרילנסר שהינו עוסק

עפ"י מה שמוסכם בחוזה בין הצדדים.

עובד בתלוש

התשלום לעובד מחויב להיות עפ"י מה שמגדיר החוק -

 • שכר מינימום

 • שעות נוספות

 • זכויות סוציאליות

מה?

תשלום