top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

האם אפשרי להיות שכיר ועצמאי יחדיו?

בוודאי. אם אתם חושבים שאי אפשר להיות עצמאי ושכיר יחדיו - אתם טועים! 

לעיתים אנו רוצים להקים את העסק שלנו תוך כדי עבודה כשכירים - על מנת לא לערער את היציבות הכלכלית שלנו.

הדבר הזה אפשרי בהחלט ואף מומלץ אם אתם עושים את צעדיכם הראשונים בעולם העסקים.

כיום בעולם המשתנה שבו אנשים דואגים לכמה מקורות הכנסה, בנוסף להיותם שכירים, כדאי להבין מה הסיטואציה הזו טומנת בחובה. 


מה זה אומר להיות גם שכיר וגם עצמאי? הנקודה החשובה ביותר אצל שכיר ועצמאי הינה מדרגות המס – תשלומים לביטוח לאומי ומס הכנסה. למה זה חשוב?  כי אדם שכיר שהינו גם עצמאי משלם מיסים על שתי ההכנסות במצטבר (גם מס הכנסה וגם ביטוח לאומי). כלומר מחברים לו את כל ההכנסות מכל המקורות, וזוהי למעשה הכנסתו המצטברת ממנה נגזרים תשלומי המיסים.

החריג היחיד לצורך זה הנו ביטוח לאומי - במקרים פרטניים של "עצמאי שאינו עונה להגדרה" - עצמאי שעובד פחות מ-12 שעות בשבוע בתור עצמאי ומרוויח פחות מ-4,500 ₪ בחודש בתור עצמאי -  ניתן לקבל פטור מתשלום ביטוח לאומי. הדבר דורש הגדרה מיוחדת מול ביטוח לאומי. 

איך מחשבים כמה אמורים לשלם? למס הכנסה יש 7 מדרגות מס ולביטוח לאומי 2.  את המס על ההכנסות כשכיר - זה המעסיק שלכם צריך לדאוג לזה במסגרת תלוש השכר. את המס על ההכנסות כעצמאים ניתן לחשב עפ"י טבלאות מדרגות המס. הנה לדוגמא הטבלה של מס הכנסה :
והנה מדרגות ביטוח לאומי :
דוגמא להבהרה -  אדם שמרוויח 9,000 ₪ (ברוטו) בתור שכיר ועוד 5,000 ₪ רווח בתור עצמאי.  כלומר הכנסתו המצטברת 14,000 ש"ח. כמה ישלם על הרווחים שלו כעצמאי?  למעשה ישלם 20% מס הכנסה על ההכנסות כעצמאי, מכיוון והשקל הראשון שהרוויח כעצמאי נחשב כבר כ-9,001 ש"ח הכנסה.. לביטוח לאומי נשלם לפי המדרגה השנייה - 17.83% מההכנסה.

Comentarios


bottom of page