top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

מקד-מה? תשלום מקדמות מס הכנסה, דיווח מקדמות מס הכנסה ועוד

בתור עצמאים אנו נדרשים לשלם לרשויות המס אחוז מסוים מתוך הרווח שיצרנו.

הרווח הוא כל הכסף שקיבלנו עבור המוצרים או השירותים שסיפקנו במסגרת העסק,

אחרי הורדת כל ההוצאות המוכרות.

למעשה רשויות המס מחייבות כל בעל עסק לשלם מקדמה (תשלום מראש)

על חשבון הרווח השנתי הצפוי.  המקדמות הן גם למס הכנסה וגם לביטוח לאומי.

מס הכנסה

איך מחשבים את גובה המקדמה למס הכנסה? לעסק חדש - לרוב המקדמה מחושבת כאחוז מסוים מההכנסה על פי סיווג העיסוק במס הכנסה.

לדוגמא, לפסיכולוגים יש אחוז מקדמות מסוים, ולמתכנתי מחשבים אחוז מקדמות אחר.  לעסק קיים - לרוב על פי הרווח שלך בשנתיים שקדמו לשנת הפעילות. 

מתי תשלום המקדמה למס הכנסה מתבצע? התשלום מתבצע כל חודש או חודשיים,

בהתאם למחזור ההכנסות בתקופה זו.

התשלום אמור להיות עד ה-15 לחודש בגין החודש/יים הקודמים. 

למי שמשלם בהוראת קבע התשלום יורד בחשבון הבנק ב-22/23 לכל חודש/יים.ביטוח לאומי


איך מחשבים את גובה המקדמה לביטוח לאומי? בתחילת השנה נקבע לך סכום על פי הרווח הצפוי לסוף שנה,

ומחולק ל-12 תשלומים.

אם הרווח שלך גבוה או נמוך יותר בפועל, ינתן החזר, או שיעלה הצורך לשלם סכום נוסף כמפורט בהמשך.

מתי תשלום המקדמה לביטוח לאומי מתבצע? התשלום מתבצע ב-15 לכל חודש.

למי שמשלם בהוראת קבע התשלום יורד בחשבון הבנק ב-22/23 לכל חודש.

כמה דברים חשובים לגבי המקדמות בכלליות לכלל הרשויות :

רגע! אם משלמים כל חודש למה צריך את הדו"ח השנתי? בדו"ח השנתי מתבצעת התאמה בין המקדמות ששולמו בפועל,

לסכום שאמור היה להיות משולם בהתאם לרווח האמיתי שלך בפועל.

לדוגמה :

שילמתי 100 ש"ח כל חודש במשך 12 חודשים (=1,200 ש"ח ששולמו),  אבל בחישוב השנתי בדו"ח, יצא שעלי לשלם לפי הרווח האמיתי שלי רק 1,000 ש"ח.

במקרה כזה נקבל החזר של 200 ש"ח. היות ואף אחד לא יודע באמת, לא אנחנו ובטח לא מס הכנסה, כמה רווחים נייצר,

מתבצעות התאמות בכל סיום שנה במסגרת הדו"ח השנתי,

ובסופן נקבל חזרה עודף ששילמנו,

או שנידרש להשלים את ההפרש..

לכן זה כל כך קריטי לדייק את המקדמות במהלך השנה,

בטח אם יש שינוי ברווח שצפינו/תכננו.

חשוב!  גובה המקדמות מחושב עפ"י כלל ההכנסות שלך כלומר - מס הכנסה וביטוח לאומי נקבעים לפי כל ההכנסות שלך כשכיר וכעצמאי גם יחד!

אז הדבר הכי חשוב (חוץ מלדעת מהן מקדמות) : אפשר וכדאי לצמצם את ההחזרים או התשלומים העודפים -

כלומר שהמקדמות שנשלם יהיו מדויקות לרווח שלנו.

איך עושים את זה? יש לבדוק במהלך השנה את אחוז המקדמות ולעשות התאמה בין הרווח הצפוי ובין התשלום השוטף,

די שנוכל לנהל את העסק והתזרים באופן מדויק ומקצועי הרבה יותר.

מה הכוונה ?

שלא נשלם יותר מדי בכל חודש - במקום שהכסף יהיה אצלנו, או שלא נשלם מעט מדי ואז נידרש להשלים עוד סכום שעלול להיות נכבד בסוף השנה.

חלק מהדברים שאנו עושים למענכם הוא בדיקת והתאמת המקדמות שלכם במהלך השנה כדי לוודא שהן מתואמות לרווח השוטף שלכם. 

Comments


bottom of page