• אקאונטפיקס

מקד-מה? תשלום מקדמות מס הכנסה, דיווח מקדמות מס הכנסה ועוד

בתור עצמאים אנו נדרשים לשלם לרשויות המס אחוז מסוים מתוך הרווח שיצרנו במו ידינו. למעשה רשויות המס דורשות מכל בעל עסק לשלם מקדמה (תשלום מראש) על חשבון הרווח השנתי הצפוי. המקדמות הן למס הכנסה ולביטוח לאומי. מס הכנסה איך מחשבים את גובה המקדמה למס הכנסה? לעסק חדש - המקדמה מחושבת כאחוז מסוים מההכנסה על פי סיווג העיסוק במס הכנסה. לדוגמא, לפסיכולוג יש אחוז מקדמות מסוים, ולמתכנת מחשבים אחוז מקדמה אחר. לעסק קיים - על פי הרווח שלך בשנתיים שקדמו לשנת הפעילות. מתי תשלום המקדמה למס הכנסה מתבצע ? תשלום מתבצע כל חודש או חודשיים, בהתאם למחזור הכנסותיך, ב-15 לחודש בגין החודש/יים הקודמים. למי שמשלם בהוראת קבע התשלום יורד בחשבון הבנק ב-22/23 לכל חודש/יים. ביטוח לאומי איך מחשבים את גובה המקדמה לביטוח לאומי? הסכום נקבע בתחילת שנה על פי הרווח הצפוי לסוף שנה ומחולק ל-12 תשלומים שמשולמים כל 15 לחודש בגין החודש הקודם. אם הרווח שלך גבוה או נמוך יותר בפועל, תקבל החזר או שתצטרך לשלם סכום נוסף כמפורט בהמשך. מתי תשלום המקדמה לביטוח לאומי מתבצע? התשלום מתבצע כל חודש. למי שמשלם בהוראת קבע התשלום יורד בחשבון הבנק ב-22/23 לכל חודש. ​ כמה דברים חשובים לגבי המקדמות בכלליות לכלל הרשויות רגע! אם משלמים כל חודש למה הדו"ח השנתי? בדו"ח השנתי מתבצעת התאמה בין המקדמות ששולמו בפועל ובין הסכום שאמור היה להיות משולם בפועל. כלומר במידה ושילמתי 100 ש"ח כל חודש במשך 12 חודשים (=1,200 ש"ח ששולמו), אבל בחישוב השנתי בדוח השנתי יצא שיש לשלם למס הכנסה רק 1,000 ש"ח - אקבל החזר של 200 ש"ח. היות ולא אתה או את, לא אנחנו ולא מס הכנסה יודעים במדויק כמה רווחים תייצר (כנגזרת מהכנסותיך, הוצאותיך המוכרות וחבות המס), תתבצענה התאמות בכל סיום שנה במסגרת הדו"ח השנתי, בסופן מס הכנסה יחזיר לך עודף ששילמת או שידרוש להשלים את ההפרש. גובה המקדמות מחושב עפ"י כלל ההכנסות שלך יש לשים לב! מס הכנסה וביטוח לאומי נקבעים לפי כל ההכנסות שלך כשכיר וכעצמאי גם יחד! והדבר הכי חשוב אפשר וכדאי לצמצם את ההחזרים או התשלומים העודפים. כלומר שהמקדמות שנשלם יהיו מדויקות לרווח שלנו. איך עושים את זה? יש לבדוק במהלך השנה את אחוז המקדמות ולעשות התאמה בין הרווח הצפוי ובין התשלום השוטף כדי שנוכל לנהל את העסק והתזרים באופן מדויק ומקצועי הרבה יותר. כלומר שלא נשלם יותר מדי בכל חודש - במקום שהכסף יהיה אצלנו, או שלא נשלם מעט מדי ואז נצטרך להשלים עוד סכום שעלול להיות נכבד בסוף השנה. חלק מהדברים שאנו עושים למען לקוחותינו הוא בדיקת והתאמת המקדמות במהלך השנה כדי לוודא שהן מתואמות לרווח השוטף.

  • Grey Facebook Icon
  • LinkedIn Social Icon

 כל הזכויות שמורות- אקאונטפיקס 2017 ©