top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

האם כדאי לי לפתוח עוסק פטור או מורשה? או מה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה

בשאלה הזו אנו נתקלים רבות. לרוב הפער מתחיל בין ההבנה מה ההבדל בינהם בכלל. אם ננסה לתמצת את זה לתכל'ס שמעניין אותנו העצמאים (ולא את רואי החשבון) - 

עוסק פטור לא משלם ולא מזדכה על מע"מ

הנהלת חשבונות של עוסק פטור זולה משמעותית ממורשה (בשל כמות הדיווחים הפחותה לרשויות שנדרשים מפטור לעומת מורשה)

רשויות המס מחייבות חלק מבעלי המקצועות החופשיים  להיות עוסק מורשה (רשימה לי מי חייב להיות עוסק מורשה)

את הנקודה השניה קל להסביר - הנה קישור למחירון שלנו שתראו את הפערים. 117 לחודש לפטור (כולל דו"ח שנתי) לעומת 265 + מע"מ לחודש למורשה (כולל דו"ח שנתי).


עניין המע"מ דורש הסבר.


2 ההבדלים בין עוסק פטור למורשה הינם :

א. עוסק פטור, פטור לעניין מע"מ בלבד. לא הוא לא פטור כללית ממיסים - זו טעות נפוצה אצל הרבה אנשים שחושבים כך. כלומר מס הכנסה וביטוח הלאומי שעוסק פטור ומורשה ישלמו - יהיו זהים. בכל הנוגע למע"מ - מורשה ישלם מע"מ שהינו 17% מכלל הכנסותיו, ופטור לא.


ב. עוסק פטור יכול להיות פטור (נכון לשנת 2018) רק עד הכנסות של 99,003 לשנה. כל עוסק פטור שעובר תקרה זו ברמה השנתית, מחויב להפוך לעוסק מורשה,  ולשלם מעתה מע"מ על הכנסותיו. חריג לנקודה זו הם בעלי מקצועות חופשיים שמחויבים להיות עוסקים מורשים מתחילה (פירוט אלו בעלי מקצועות).


טוב, הבנתי. אם אני עושה מעל 99 אלף בשנה, או שאני אדריכל או עו"ד, אני חייב להיות עוסק מורשה.  אבל אם אני עושה פחות, עדיין לא הבנתי מה כדאי לי להיות - פטור או מורשה? כדי לענות על השאלה הזו יש לבחון 2 קריטריונים - 

  • מי הלקוחות?

  • האם יש הוצאות גדולות לעסק שעליהן ניתן להזדכות במע"מ?

מי הלקוחות

למה זה משנה? זה משנה היות ובתור עוסק מורשה יש לשלם 17% מע"מ מכל הכנסה.

אם הלקוח שלי הינו לקוח עסקי - כלומר עוסק מורשה או חברה שמזדכים על מע"מ בכל מקרה, לא משנה להם האם המחיר הוא 100 ש"ח מול עוסק פטור או 100 + מע"מ (שזה שווה 117 ש"ח שנגבים ונכנסים לבנק) מעוסק מורשה, כי הם מזדכים על המע"מ (מתקזזים על המע"מ מההכנסות שלהם) מול המדינה.


אם הלקוח שלי הוא פרטי - מאוד ישנה לו אם אני גובה ממנו 100 ש"ח או 117 ש"ח. הוא לא יקבל 17 ש"ח חזרה.זה יכול לשנות את תמונת המכירות שלי אם המוצר/שירות שלי "יקר" (או שההכנסה שלי קטנה) ב-17% מה"מתחרה" שלי שהוא עוסק פטור.


האם יש הוצאות גדולות לעסק שעליהן ניתן להזדכות במע"מ הנקודה השניה היא כמות וסוג ההוצאות של העסק. עוסק מורשה יכול להזדכות על המע"מ בהוצאות של העסק. ברגע שהעסק מוציא הרבה הוצאות שניתן להזדכות עליהן הדבר הופך להיות משמעותי - לדוגמה עסק שיש לו מלאי של סחורה שהוא קנה, או מוצרים - זו הוצאה שניתן להזדכות על המע"מ שלה. ברגע שהסכומים גבוהים - זה הופך להיות משמעותי עבור העסק. לרוב הנקודה הזו רלוונטית יותר לעסקים שמוכרים מוצרים ופחות לעסקים שמוכרים שירותים. נקודה חשובה - אם הסחורה נקנית בחו"ל, זה אינו רלוונטי שכן אי אפשר להזדכות על הוצאות שנקנו בחו"ל.


לסיכום על מנת להחליט מה עדיף לי להיות - פטור או מורשה -  א. אבדוק האם אני מחויב להיות מורשה (רשימת מחויבים להיות עוסקים מורשים) ב. לחשב האם אני צפוי לעבור מבחינת הכנסות את תקרת העוסק הפטור - 99,003   ג. אחשוב ואבדוק מי הלקוחות שלי ד. אחשב כמה הוצאות שניתן להזדכות עליהן במע"מ צפויות לי


ועל סמך הנתונים האלו לעשות את השיקול.


אנחנו ממליצים בחום להתייעץ עם איש מקצוע בנושא לפני ההחלטה שכן אין לדעת מה יהיה העלויות של טעות - הן מול רשויות המס, והן בהפסדים כספיים.

Comments


bottom of page