top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

האם נדרש חשבון בנק נפרד לעסק שלי או שזה בסדר לנהל את זה מהחשבון האישי שלי?

נתחיל בתשובה החוקית - החוק לא מחייב ניהול חשבון בנק נפרד, פרט לחברה בע"מ, שותפות או עמותה.

עולה השאלה האם מומלץ לנהל חשבון נפרד לעוסק שלנו?

יתרונות בניהול חשבון אחד (אישי ועסקי "מעורבב") -

  1. חסכון בעמלות - נגזר מתשלום על חשבון בנק אחד בלבד

  2. חסכון בזמן - ניהול חשבון אחד - לא צריך לעקוב אחרי כמה חשבונות. 

יתרונות בניהול חשבון עסקי נפרד (מהחשבון האישי או הזוגי)  - 

  1. הבנה של מה קורה בעסק עכשיו* - ברגע שהחשבון נפרד והכסף שיוצא ונכנס הוא רק כסף שקשור לעסק. במבט אחד שאני מסתכל על חשבון הבנק אני רואה מה המצב הנוכחי שלי.  אני לא זקוק לטבלאות אקסל, מעקב וחישובים כדי להבין כמה מתוך זה עסקי וכמה אישי.  * לתשומת לב - סעיף זה משתנה בהתאם לכספים שיש לכם "בחוץ" - תשלומים לספקים שטרם שילמתם או שיקים שטרם נפרעו, או לחלופין תקבולים עתידיים מלקוחות או שיקים עתידיים שטרם נפדו.

  2. אפשרות ניהול קלה יותר וחשובה להבנת מצב העסק וכיוונו - ברגע שהתנועות בחשבון לא מעורבבות עם דברים לא קשורים (כמו המתנה ליומהולדת של סבתא, או ההוצאה על המסעדה בשישי), קל יותר לעשות ניתוח ולראות איך אנחנו מתנהלים בעסק. אין בלגן ויש בהירות מה יוצא ומה נכנס בעסק. 

  3. אפשרות מעקב מקצועית - חשבון נפרד מאפשר מעקב של איש מקצוע - ברגע שהחשבון מופרד וכל מה שמתנהל בו זו ההתנהלות העסקית, ניתן לתת לאיש מקצוע (רו"ח / יועץ/ת מס) לעבור על החשבון (הרשאה לצפייה בלבד) כדי לוודא שאכן מה שכתוב במסמכים תואם למה שנראה בבנק. כבר נתקלנו במקרים שבדיקה כזו הביאה להבנה שחשבוניות ההוצאה של ביטוח העסק או הוצאה גדולה אחרת נשכחו בצד ולא הוגשו כהוצאה לרשויות המס.

  4. אופציה למימון נרחב יותר - חשבון נוסף מאפשר לפתוח את החשבון בבנק אחר - דבר זה יוצר מצב של קשר עם בנק נוסף שמאפשר במקרים הנדרשים אופציה לקבלת מימון (הלוואות) בהיקף גדול יותר.  אם הכל מרוכז בבנק אחד - הבנק מגביל את כמות הסיכון שהוא ייקח איתך. 

Comments


bottom of page