top of page
  • Writer's pictureאקאונטפיקס

ניהול תקין בעמותה - אחרי פתיחת עמותה - מה עכשיו?

אז פתחנו עמותה. עכשיו איך זה עובד?

בעיקרון כדי לתפעל את העמותה נדרשים 2 מנגנונים בסיסיים -

א. חברי עמותה - אנשים שהם החברים בעמותה ומרכיבים את האסיפה הכללית שהיא הגוף שמאשר החלטות גדולות (הן מוגדרות בחוברת ניהול תקין של רשם העמותות).

חברי עמותה דומים לחברי מפלגה. הם בוחרים את ראשי העמותה שהם הוועד.

ב. ועד מנהל - לפחות 3 אנשים שהם למעשה "חברי הדירקטריון" של העמותה - הם אלו שנוטלים באחריות המשפטית של כל מה שיקרה.

הם אלו שאמורים להכווין את העמותה ברמת האג'נדה והם אלו שבוחרים את מנהלי העמותה.


איפה עמותה צריכה להתנהל? האם חייבים משרד פיזי?

בעיקרון עמותה חייבת להיות רשומה בכתובת מסוימת. מותר לרשום גם את כתובת הבית של אחד מחברי העמותה / הועד המנהל.

רק יש לדעת שלשם יגיע כל הדואר הרשמי מרשויות המדינה עבור העמותה.

נקודות חשובות להתנהלות עמותה:

אחת ההגדרות החשובות שחשוב לדעת היא שסך ההוצאות המותרות בעמותה על מה שנקרא "הנהלה וכלליות" -

עומד על מקס' 22% מסך מחזור העמותה.

ובעברית - הנהלה וכלליות = כל מה שקשור לניהול העמותה - משכורות מטה, שכ"ד של המשרד, הנהלת חשבונות, ציוד משרדי וכן הלאה.

כלומר אם ניקח דוגמא מספרית - עמותה שהכניסה מליון ש"ח בשנה, שזה נשמע הרבה כסף לכל הדעות,

התקרה שמותר לה להוציא בשנה על הנהלה וכלליות היא 220 אלף ש"ח. זה יכול להשמע הרבה אך אם נפרוט את זה -

220 חלקי 12 = 18,333 ש"ח בחודש. לכלל המשכורות של המטה (בעלויות המעסיק - כלומר כולל פנסיות וכן הלאה), עלויות משרד, עלויות רו"ח, עלויות תשתיות - אינטרנט, חשבונות ועוד.

שורה תחתונה - זה ממש לא הרבה. ואנחנו מדברים על הכנסה של מליון ש"ח לשנה.


אם נשנה את זה ל-100,000 ש"ח בשנה הכנסות של העמותה - כבר הגענו לסכום פעוט של 1833 ש"ח לחודש על הנהלה וכלליות. זה כמעט בלתי אפשרי לניהול אלא ע"י מתנדבים בלבד.


עם זאת ניתן לקיים בעמותה פרויקטים שלא כולם נכנסים תחת הגדרה זו, כך שכן אפשר לנהל משאבים נכון בעמותות.

איך מצרפים חברים חדשים לעמותה?

צירוף חברים לעמותה ייעשה עפ"י המוגדר בתקנון העמותה.

ניתן להגדיר לכך קריטריונים שונים. ניתן להגדיר שיש רק לחתום על טופס מסוים, או שמגדירים שיש לקפוץ 30 פעם על רגל אחת בכדי להתקבל + לחתום על טופס.

יש חובה שיהיה טופס חתום לכל חבר על בקשה להצטרף כחבר לעמותה.


האם המייסדים יכולים לבחור ועד מנהל?

למעשה הוועד המנהל ייבחר רק ע"י האסיפה הכללית שמורכבת מכלל חברי העמותה.

הדבר נעשה על מנת לייצר מצב שבו עמותה מתנהלת בצורה תקינה ומקבלת החלטות מהותיות (כמו הצוות המתווה של העמותה - הוועד המנהל) רק ע"י פורום רחב של כלל חברי העמותה.

כשפותחים עמותה חדשה יש צורך במינימום 7 חברים רשומים על מנת להרשם ברשויות המס.

הם אלו שיבחרו את הוועד המנהל הראשוני.


איך פותחים תיק במעמ ומס הכנסה כשיש רק 2 מייסדים?

על מנת לפתוח תיקים ברשויות המס יש צורך ב-3 חברי ועד מנהל ו7- חברי עמותה. פחות מזה לא יאפשר לפתוח תיקים ברשויות המס.


מינוי רו"ח ויועץ משפטי - איך עושים את זה?

מינוי לרו"ח ייעשה על ידי החלטת הוועד המנהל מגובה בפרוטוקול המתאים של רשם העמותות.

מינוי ליועצים למינהם יכולים להעשות עפ"י ההגדרה שנכתבה בתקנון או בנהלי העמותה.

למעשה אין הגדרה של יועץ משפטי שבו העמותה מחויבת על פי חוק, ולכן אין פרוטקול קבוע לכך.

Comentários


bottom of page